Update ministerraad 9 september 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 11/09/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 9 september 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Plichtmatig lepelde premier Mark Rutte wat berichtjes op van het blaadje dat voor hem op zijn lessenaar lag, naast het obligate glaasje water. De wekelijkse persconferentie leverde geen groot nieuws op. Allereerst vatte de premier nog eens de brief samen die hij samen met zijn collega-bewindslieden twee dagen daarvoor naar de Kamers had gestuurd. Bedoeld is de brief over de toekomst van de Europese economische en monetaire unie. De lange termijnvisie die het kabinet in dit document ontvouwt, is op deze blog al eens kritisch besproken. De ministerraad besprak verder de Troonrede en enkele stukken voor Prinsjesdag, het door Interpol uitgevaardigde arrestatiebevel tegen kolonel Khadaffi en de herdenking van 9/11, vandaag precies 10 jaar geleden. De premier noemde de aanslagen van toen tevens aanslagen op de waarden van de moderne wereld. Die stonden wat hem betreft nog steeds recht overeind, maar hebben wel dagelijks onderhoud nodig.

De persberichten kunnen ook niet tot groot enthousiasme leiden. Er worden nieuwe ambassadeurs benoemd in Panama-Stad, Juba (Zuid-Soedan) en Vilnius, en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State krijgt versterking van twee nieuwe staatsraden. Alvorens de beide heren aan de slag gaan, kunnen ze misschien nog even kennisnemen van dit stukje. De door het Pgb-spook achtervolgde staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner mocht het genoegen smaken om in twee persberichten genoemd te worden. Allereerst wordt een wetsvoorstel uit haar koker naar de Raad van State gestuurd waarin is bepaald dat de AWBZ vanaf 2013 direct door de zorgverzekeraars wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt het Zorgindicatiebesluit gewijzigd. Wie tachtig jaar of ouder is, kan zich voortaan voor de indicatiestelling voor verblijf in een AWBZ-instelling rechtstreeks tot die instelling wenden. Een gang naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is niet meer nodig.

De staatsrechtelijke fijnproever komt wellicht beter aan zijn trekken bij de Hoeder van onze Constitutie. Aanstaande dinsdag ontwaakt de Eerste Kamer uit haar zomerslaap en er staan direct al interessante onderwerpen op de agenda. Plenair wordt er gediscussieerd over de vraag hoe het nu verder moet met het initiatief van de inmiddels vertrokken Senaatsnestor Egbert Schuurman (CU). Oftewel: heeft de Kamer nog behoefte aan een parlementair onderzoek naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten? Schuurman had destijds groots ingezet met een nipt aangenomen motie waarin tot een parlementaire enquête werd besloten, maar de daarna ingestelde tijdelijke Kamercommissie had dit al afgezwakt tot een parlementair onderzoek, met daarna – indien gewenst – nog de mogelijkheid van een enquête. Sindsdien heeft er in de Eerste Kamer echter een wisseling van de wacht plaatsgevonden. De aanvankelijke tegenstanders VVD, CDA en SGP zouden samen met nieuwkomer PVV het onderzoek alsnog om zeep kunnen helpen: zij beschikken samen over 38 van de 75 Senaatszetels. Zo’n move zou de verhoudingen binnen dit eerbiedwaardig college waarschijnlijk wel flink verzieken.

Ook interessant is de discussie die de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gaat aansnijden. Deze gaat namelijk praten over de wijze waarop de Eerste Kamer wordt verkozen en neemt daarbij meteen de meest recente en grotendeels door de Eerste Kamer zelf aangezwengelde wijziging van de Kieswet mee. Mogelijk leidt de discussie binnen de commissie opnieuw tot een reeks moties met verzoeken aan de regering om de wet aan te passen teneinde intransparant en calculerend stemgedrag van provinciale statenleden tegen te gaan. Onbekend is of de commissie ook gaat pleiten voor clementie voor statenleden die in een vlaag van verstandsverbijstering met een blauwe balpen stemmen, in plaats van met het voorgeschreven rode potlood.

Ten slotte is opvallend dat de Eerste Kamer komende dinsdag aftrapt met een “bijzondere bijeenkomst in verband met de presentatie van de Eerste Kamer App”. Een toelichting ontbreekt, maar wellicht mogen afwezige senatoren met deze App voortaan via hun iPhone stemmen?

Vorige post:

Volgende post: