Uw nieuwe koninkrijk kome V: De controversiële controverse

door MN op 27/02/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Uw nieuwe koninkrijk kome V: De controversiële controverse

De val van het kabinet Balkenende IV brengt allerhande wetgevingsprojecten knarsend tot stilstand. Mogelijk behoort ook de reorganisatie van het Koninkrijk tot de onderwerpen die kaltgestellt worden. De vaste kamercommissie voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken zou volgens de oorspronkelijke planning op donderdag 4 maart beraadslagen over de wijzigingen van het Statuut, een hele reeks rijkswetten inzake ondermeer de positie van de Gouverneurs van de nieuwe landen en de rechterlijke organisatie en de aanpassing van Nederlandse wetgeving die in de zogenoemde BES-eilanden gaat gelden. Commissievoorzitter Van Beek heeft de afgelopen dagen overleg gevoerd met betrokken kamerleden om te bezien of deze agenda aanpassing behoeft. Het ziet er nu naar uit dat de behandeling van de BES-wetgeving doorgang kan vinden, maar dat de Statuutswijziging en de rijkswetten controversieel worden verklaard. Als dat inderdaad gebeurt, is het maar zeer de vraag of het verstandig is de BES-wetgeving toch te behandelen. Die wetten veronderstellen immers een Statuuts- en (volgens een Kamermeerderheid) Grondwetsherziening die voorlopig niet aan de orde kan zijn. En je kunt toch geen wetten in werking laten treden die in strijd zijn met Statuut en/of Grondwet.

Tenminste… Kamerlid Leerdam heeft volgens het Antilliaans Dagblad gemeld dat er wordt gezocht naar een ‘uitzonderingsmaatregel’ op grond waarvan de nieuwe (rijks)wetten alvast kunnen worden ingevoerd nog voordat Statuut en Grondwet zijn aangepast. Zulk geëxperimenteer met het constitutionele recht moet toch op verzet stuiten. Ten tijde van de behandeling van voorstellen tot introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester deed zich een soortgelijke situatie voor: de wijziging van de Gemeentewet dreigde de herziening van de Grondwet in te halen. Indertijd is door de regering toegezegd dat de gewijzigde Gemeentewet pas in het Staatsblad zou worden gepubliceerd nadat de Grondwet zou zijn herzien. Nu leek me dat al een avontuurlijke onderneming (mogen de Staten-Generaal de regering in de gelegenheid stellen ongrondwettige wetgeving te publiceren?), volgens het plan dat Leerdam noemt zal wetgeving in werking treden nog voordat een noodzakelijke herziening van de hogere constitutionele normen zijn beslag heeft gekregen.

Van overzee is er op aangedrongen de hele operatie als lopende wetgeving te beschouwen. In een brief van de Antilliaanse minister-president Elhage wordt subtiel herinnerd aan het feit dat de ontmanteling van de Antillen voor een belangrijk deel het resultaat is van de inspanningen van het minderheidskabinet Balkenende III. Ook de uitnodiging van het staatshoofd om in afwachting van haar beslissing op het ter beschikking stellen van de ambten van de ministers al datgene te blijven doen wat in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk is, wordt door de Antilliaanse regering in herinnering gebracht. Naar verwachting beslist de vaste commissie op dinsdag 2 maart over de controversieelverklaring van de verschillende wetsvoorstellen.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: