Uw nieuwe koninkrijk kome XI: Two down, one to go – and then some

door MN op 21/08/2010

in Bestuursrecht, Varia

Post image for Uw nieuwe koninkrijk kome XI: Two down, one to go – and then some

Voorpaginanieuws op NOS.nl (in komkommertijd): het parlement van de Antillen is akkoord met z’n eigen opheffing. Tijdens een lange Statenvergadering is gisteravond de landsverordening (formele wet) die de rijkswet tot wijziging van het Statuut aanvaardt, goedgekeurd. Dat gebeurde met een meerderheid van 17 van de 21 stemmen – ruim voldoende. Twee van de tegenstemmers kwamen van Curaçao, een van Bonaire en een van Sint Eustatius.

Twee van de drie betrokken parlementen hebben nu de rijkswet tot wijziging van het Statuut aanvaard; alleen het Arubaanse parlement moet nog instemmen met de opheffing van het buurland. Daarnaast moet de eilandsraad van Curaçao voor een tweede keer stemmen over het ontwerp voor een eigen Grondwet (Staatsregeling). Vaststelling van een eigen Staatsregeling en het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de koninkrijksregering zijn, op grond van de rijkswet tot wijziging van het Statuut, voorwaarden voor inwerkingtreding van de staatkundige vernieuwingen. Bij een eerdere stemming was de meerderheid op Curaçao kleiner dan de vereiste tweederde van de uitgebrachte stemmen, zodat nu tussentijdse ontbinding nodig is. In tweede lezing volstaat een eenvoudige meerderheid. De stembusgang, aanstaande vrijdag 27 augustus, en de stemverhouding bij de eerste lezing (12 voor, 9 tegen) maken dat de goede afloop nog niet zeker is.

De Sint Maartense eilandsraad is een stuk enthousiaster over het ontwerp voor een eigen Grondwet: eind juli stemde de raad unaniem met het ontwerp in.
Een laatste boobytrap op de weg naar 10/10/10 (de beoogde datum van opheffing van de Antillen) is het Bonairiaanse referendum, alhoewel het niet de verwachting is dat daar een serieuze bedreiging van uitgaat. Het laatste nieuws over dat referendum is dat is afgezien van de aanvankelijk gekozen datum van 3 september. Men heeft meer tijd nodig. Zo heel veel tijd zit er niet tussen 3 september en 10 oktober. Misschien doet men er verstandig aan eieren voor z’n geld te kiezen en contrasignering van de rijkswet niet over te laten aan Hero Brinkman, gedoogminister voor Verziekte Koninkrijksrelaties.

Vorige post:

Volgende post: