Uw nieuwe koninkrijk kome XII: Arubaanse hakken in het zand

door MN op 26/08/2010

in Varia

Post image for Uw nieuwe koninkrijk kome XII: Arubaanse hakken in het zand

Staatssecretaris Bijlevelds pièce de résistence loopt (weer) een beetje gevaar. De voor het opheffen van de Antillen noodzakelijke wijziging van het Statuut moet door de parlementen van alle drie de landen worden aanvaard. De Nederlandse Staten-Generaal deden dat dit voorjaar, en afgelopen vrijdag accepteerde ook het Antilliaanse Parlement z’n eigen opheffing. Het Arubaanse parlement is als laatste aan zet, en het ziet er naar uit dat te elfder ure vanuit Aruba de hakken in het hagelwitte zand worden gezet.

De fractievoorzitter van oppositiepartij MEP, de heer Wever (bekend van een interessante parlementaire gedachtewisseling die tot twee rechterlijke uitspraken en een blogbericht leidde) heeft aangekondigd dat zijn fractie tijdens de binnenkort te houden vergadering tegen de aanvaarding van de Statuutswijziging zal stemmen. De Arubaanse autonomie zou erdoor in gevaar zijn. Wevers fractie bezet 8 van de 21 Statenzetels. Dat is geen meerderheid, maar wel een minderheid die groot genoeg is om soepele aanvaarding te dwarsbomen. Statuutswijzigingen moeten door de Arubaanse Staten namelijk met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen worden aanvaard.

Wever hoopt dat de andere oppositiepartij PDR (één zetel) ook tegenstemt. Als Wever slaagt in zijn opzet om enkele Statenleden van regeringspartij AVP (twaalf zetels) over te halen en tegen te stemmen, is het over en uit met 10-10-10. Wordt de wijziging toch aanvaard, dan moet binnen een maand (en zonder tussentijdse ontbinding) een tweede lezing gehouden worden. Dan is een gewone meerderheid voldoende.

Vorige post:

Volgende post: