Uw nieuwe koninkrijk kome XIII: samengeknepen billen

door MN op 01/09/2010

in Varia

Post image for Uw nieuwe koninkrijk kome XIII: samengeknepen billen

Het gaat er nu echt om spannen: in een bijzonder krap tijdschema moeten diverse stappen gezet worden om opheffing van de Antillen per 10 oktober 2010 (10/10/10) mogelijk te maken.

   

 1. Aanstaande zaterdag, 4 september komt de nieuwe Curaçaose eilandsraad (straks parlement) voor het eerst samen. Het is de bedoeling dan ook al een nieuw bestuurscollege (straks de regering) te benoemen. Die wens is begrijpelijk tegen de achtergrond van het feit dat het huidige bestuurscollege niet meer kan rekenen op een meerderheid. Vooruitlopend op de nieuwe situatie zal duaal worden gewerkt: gedeputeerden (aanstaande ministers) kunnen niet tegelijkertijd raadslid (aanstaand parlementslid) zijn. De formatie voor een nieuw bestuurscollege moet dus in minder dan een week afgerond worden. Als informateur Atacho daarin slaagt streeft hij zijn Nederlandse collega’s Rosenthal, Tjeenk Willink, Rosenthal & Wallage en Opstelten met een bloedgang voorbij.
 2.  

 3. Op diezelfde 4 september staat de ontwerp-Grondwet geagendeerd voor behandeling door de kersverse Eilandsraad. In de formatie zal daarom steun voor die nieuwe Grondwet gezocht moeten worden. Een monsterverbond van critici van de ontwerp-Grondwet zou op een nipte meerderheid van 11 van de 21 zetels kunnen rekenen. Aanvankelijk werden geruchten over een schaduwformatie ontkend, maar nu ziet het er toch naar uit dat er wel degelijk informeel en buiten de grootste partij om geïnformeerd wordt. In alle scenario’s is een sleutelrol weggelegd voor nieuwkomer MFK (5 zetels). Deze partij eist wijzigingen in de Curaçaose Grondwet. Het is de vraag of ze bereid zijn het voorliggende ontwerp om die reden te verwerpen, of dat de MFK steun voor de Grondwet toezegt in ruil voor garanties van toekomstige wijzigingen. In dat laatste geval kan worden samengewerkt met de grootste partij (de PAR). De coalitie zou dan over 13 zetels beschikken, en dat is voldoende. Het is ook nog denkbaar dat de FOL (van Anthony Godett, wie kemt ‘m nog) aanschuift als smeermiddel.
 4.  

 5. Aruba zal vermoedelijk deze week nog stemmen over de aanvaarding van de wijziging van het Statuut. De vereiste tweederde meerderheid ontbreekt, zodat een tweede stemming onvermijdelijk lijkt. Die moet binnen een maand gehouden worden. Een Arubaanse parlementariër wiens steun broodnodig is heeft veel te laat (en onder voorbijgaan aan een eerdere vruchteloze poging) aan de lokale Raad van State gevraagd of er nog kon worden geamendeerd. Het per kerende post ontvangen ontkennende antwoord heeft hem niet vrolijk gestemd, dus dat voorspelt moeilijkheden. Vertraging ligt op de loer. Als de berichten dat de tweede lezing aanstaande vrijdag al gehouden wordt, kloppen, valt het allemaal nog mee
 6.  

 7. De rijksregering heeft in een brief gevraagd of de Tweede Kamer volgende week dinsdag 7 september, dat is dag één van het vergaderseizoen 2010/2011, de voorhangprocedure inzake het koninklijk besluit dat inwerkingtreding van het Statuut regelt, kan afhandelen. Voor het einde van het reces moet er een brief komen over de stand van zaken. Ik kan op de agenda van de Kamer nog niet zien of voor 7 september al een vergadering is geconvoceerd. Eerder op de (dins)dag zal de rijksministerraad in een extra vergadering nog wat onbelangrijke zaken afhandelen. Het debat in de Tweede Kamer wordt bijgewoond door delegaties van diverse eilanden, waarbij de Curaçaose delegatie de omvangrijkste is: voor het 40-koppige gezelschap is een aparte touringcar gehuurd.
 8.  

 9. Minister-president Balkenende is, opgejaagd door Earl, al vast op Curaçao om de Ronde Tafelconferentie voor te bereiden. Die wordt gehouden op 9 september en dient om te concluderen dat iedereen klaar is voor 10/10/10 – of niet.

We kunnen ons voorstellen dat men op BZK en Justitie de billen samenknijpt.

Vorige post:

Volgende post: