Van Dam herstelt fout met fout

door GB op 22/06/2011

in Haagse vierkante kilometer

Een zeldzaam stukje politiek staatsrecht, deze week in de Tweede Kamer. Het ging om een wetsvoorstel over de zogenaamde ‘netneutraliteit’, die hier verder niet ter zake doet. De SGP wilde voor zijn achterban regelen dat het mogelijk blijft om gefilterd internet aan te bieden. Daarvoor diende de SGP een (sub) amendement in, dat bij de stemmingen per ongeluk gesteund werd door de PvdA. Martijn van Dam bleek verkeerde instructies uitgedeeld te hebben. Hier de beelden. Het ziet er wat rommelig uit, maar Verbeet geeft een correcte toepassing aan artikel 71 lid 2 van het Reglement van Orde: leden die zich bij handopsteking hebben vergist kunnen die vergissing rechtzetten totdat de Voorzitter de uitslag heeft vastgesteld. Met dat Verbeet de aanname van het amendement constateerde zat Van Dam vast aan zijn fout. Het is dan alleen nog mogelijk om in het verslag te laten opnemen dat de PvdA zich vergist had; de uitslag blijft zoals die is vastgesteld. Daarmee stond de PvdA voor de keuze om ofwel het geamendeerde voorstel niet meer te steunen ofwel het SGP-amendement te slikken.

Hoewel het niet de gewoonte is, besloot de Kamer om de stemming over het geamendeerde voorstel een dag uit te stellen, tot vandaag. Vandaag toverde Van Dam zijn konijn uit de hoed: de PvdA gaat de filter-regeling er bij de eerst volgende mogelijkheid weer uit amendeneren. Van Dam zag meteen al mogelijkheden bij de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat, die donderdag in de Kamer komt en waar volgende week, dus nog voor het zomerreces, over gestemd zal worden. Het had allemaal weinig met elkaar te maken, aldus Van Dam, maar het per ongeluk opgenomen amendement zou op deze manier in de praktijk meteen weer onschadelijk gemaakt worden.

Dusdoende komt echter een andere regel uit het Reglement van Orde in beeld: artikel 97. Volgens dat artikel is een amendement ontoelaatbaar wanneer tussen de materie van het amendement en die van het voorstel geen rechtstreeks verband bestaat. Dergelijke ontoelaatbaarheid wordt door de Kamer zelf geconstateerd, op voorstel van één van de leden of van de Voorzitter. Van der Staaij kent deze regel ongetwijfeld, en zal zeker de ontoelaatbaarheid aanvoeren deze week. De Kamer zal dan moeten besluiten. Het lijkt me voor Van Dam niet eenvoudig om vandaag eerst trots de list van het meeliften uit de doeken te doen en morgen te moeten uitleggen dat artikel 97 niet van toepassing is. Sowieso zal iedereen die artikel 97 RvO II niet van toepassing acht de broekriem van de staatsrechtelijke zuiverheid moeten aanhalen.

Is er dan geen alternatief? Zo lang er geen wetsvoorstel voorbij komt waar Van Dam zijn herstel-amendement met droge ogen aan kan koppelen is het enige alternatief een eigen initiatiefwet aanhangig maken en hopen dat de SGP de coalite dan niet bij de ballen pakt, of het kabinet weigert zijn initiatief te bekrachtigen.

{ 7 reacties… read them below or add one }

1 Wouter 22/06/2011 om 22:17

Lezenswaardige toevoeging aan het debat dat hierover wordt gevoerd, ik denk ook niet dat deze route bewandeld kan worden, maar Van Dam moest uiteraard iets verzinnen. Mag ik hieraan toevoegen de mogelijkheid dat de eerste kamer voornoemde vergissing terugdraait (met behulp van een novelle) , daar is immers ook een meerderheid. De tweede kamer dient er dan wederom mee in te stemmen. Zo kan een en ander netter worden geregeld dan door het eerst in te voeren en vervolgens er weer uit te gooien.

2 PdL 22/06/2011 om 23:56

Het amendement voegt een sub toe; dat niet in werking hoeft te treden. Het moment van in werking treden wordt bij KB bepaald per onderdeel. Hetzelfde is gedaan met het amendement dat de Tweede Kamer had aangenomen over een student bij de vergaderingen van het college van bestuur van een universiteit; dat zinsdeel staat wel in de aangenomen wet maar zal nooit in werking treden.

3 GB 23/06/2011 om 13:35

Het amendement is ingediend.

Aptroot sloeg wel aan op artikel 97 RvO II, maar gebruikte dat vooral om te noteren dat ook de PvdA staatsrechtelijke procedures bij gelegenheden aan situaties aanpast. Maar hij wilde het ‘hoewel het eigenlijk niet kan’ er verder bij laten. Ook het CDA, dat door de PvdA de staatsrechtelijke maat was genomen bij amendementen bij de Crisis- en Herstelwet, noteerde Van Dams geknutsel in het schemergebied.

De Voorzitter greep nog in om te vertellen dat ‘de boel was uitgezocht’, het was juridisch toelaatbaar en er was zelfs ‘niets wat zich daartegen verzet.’ Dat laatste was wel opmerkelijk.

4 PB 23/06/2011 om 13:48

Politici en de rechtsstaat gaan gewoon niet zo goed samen… de ene keer gebruiken ze het als een wapen om andere politici de kop in te slaan; de andere keer verschuilen ze zich erachter om hun idiote meningen te verkondigen; de andere keer doen ze net alsof vrijheden niet bestaan; en een andere keer schenden ze het regelrecht, maar is “er niets wat zich daartegen verzet.”

Tijd voor een Constitutioneel Hof.

5 MN 23/06/2011 om 14:08

Het amendement is hier (in nog niet-opgemaakte vorm) na te lezen. Het amendement strekt er onder meer toe de considerans van de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat aan te passen.
@PB: Vind je dat een Constitutioneel Hof zich met dit soort slordigheidjes bezig moet houden? Daarmee zou zo’n club zich toch wat verlagen tot legislatieve kruimeldief, iets waar de Raad van State voor past. Het Bureau Wetgeving van de Kamer is de eerst aangewezen instantie om dit soort gefröbel tegen te houden. Dat heeft men daar vast ook wel geprobeerd, maar kennelijk zonder succes.

6 PB 23/06/2011 om 14:58

Inderdaad MN, het was een beetje een verzuchtig…

7 GB 04/07/2011 om 18:28

Tijdens de stemmingen is nog wel gesteggeld over de toelaatbaarheid. Van Dam verschuilde zich achter het standpunt van de Voorzitter. Aptroot zag wel in dat het eigenlijk een probleem was, maar zag zich ontslagen van verdere standpuntbepaling omdat het toch de Tweede Kamer was die daarover besloot. Uiteindelijk stemden alleen CDA, CU en SGP voor de ontoelaatbaarheid. Voluit politieke stemverhoudingen dus.

Reactie achterlaten

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: