Van der Laan begrijpt het

door PWdH op 07/06/2009

in Haagse vierkante kilometer

Natuurlijk dringt de vergelijking zich op: het fractievoorzittersdebat van afgelopen donderdag en het lijsttrekkersdebat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 vertonen enkele parallellen. Onvergetelijk zijn de beelden van de onderuitgezakte Melkert, die weigert Fortuyn te feliciteren met zijn verkiezingszege. (Dit keer waren alle fractievoorzitters goed geinstrueerd en werd Wilders zo driftig gefeliciteerd dat het onbedoeld (denk ik) ironisch werd.) Na Wilders’ optreden aan tafel bij Ferry Mingelen en zijn imaginaire cordon sanitaire weten we dat er behalve slechte verliezers ook slechte winnaars zijn. De rancune droop van het scherm af; en overigens blijkt de zelfbenoemde redder des vaderlands de meest verzuurde PvdA’er nog in drammerigheid te kunnen overtreffen.

Maar dat terzijde. Want wat ons echt zorgen moet baren is de reactie van de middenpartijen CDA, PvdA en VVD op de verkiezingszege van de PVV. Bij het CDA wisten ze niets anders te zeggen dan dat ze – al verliezend – nog steeds de grootste zijn. Bij de PvdA worstelen ze met een ‘complex’ verhaal als gemakkelijke verklaring voor het monsterverlies. En de VVD had – ook al verliezend – de ‘weg omhoog’ gevonden. Hoe bedoelt u, het orkest speelt gewoon door?

Een van de weinige zinnige – want inhoudelijke – reacties die ik uit al het gekrakeel heb kunnen destilleren is die van minister Van der Laan in Nova. Hij begrijpt dat het zo hard mogelijk roepen dat je ‘tegen’ Wilders bent heeft geen zin heeft, zolang de door hem terecht (want reëel bestaande) geagendeerde problemen niet worden aangepakt, bijvoorbeeld de overlast door Marokkaanse jongeren in vele steden in Nederland en de agressie tegen buschauffeurs. Van der Laan erkent op rustige toon ook dat de overheid ‘in de ogen van de mensen’ daarbij te laat is en te weinig doet. Zijn conclusie:

Zolang wij zelf niet de boel op orde hebben is onze positie niet krachtig genoeg
om die mensen weg te houden bij Wilders. Dus voor ons zit er maar een ding op:
dat is na vandaag de mouwen verder opstropen en in hoger tempo en met meer
zichtbaarheid die dingen oplossen.

Het zijn denk ik wijze woorden, die Van der Laans partij hopelijk ter harte neemt. Je zou ondertussen wensen dat de grootste partij zich ook eens aan het opportunisme zou ontworstelen en een inhoudelijke bijdrage aan dit debat zou leveren. Het ziet er helaas somber uit: de fractievoorzitter had zich donderdag blijkbaar vooral voorgenomen niets te zeggen, de minister-president lijkt vooral druk met een Europees vervolg op zijn carrière en overigens met Jan en Yolanthe. Gelukkig is er dan altijd nog Jack de Vries om triomfantelijk te constateren dat het CDA toch echt nog altijd de grootste is. Je zou bijna hopen dat het verval van deze middenpartij zo ver doorzet dat ze weer een tijdje in de oppositie belandt.

1 Moniek van Sandick 07/06/2009 om 14:40

Wat mij heeft verbaasd aan deze uitslag is dat kennelijk het nederlandse volk meer macht wil geven aan Europa. Stemmen voor D66 en GL is niet alleen 'Ja' voor Europa, maar zegt meteen ook,
meer democratische macht naar Europa,
minder macht aan het nederlandse parlement.
Ik kan begrijpen dat men ontevreden is over de huidige gang van zaken, maar wat ik niet begrijp is dat je dat wil oplossen door Europa een veel grotere speler te laten worden.

Er is met deze uitslag veel stof tot nadenken.

2 Anonymous 07/06/2009 om 18:28

@ Moniek

Een "ja" voor Europa is, zo merk ik in mijn omgeving, ook een "nee" tegen Wilders en tegen copycats van de man met het meest gestylede haar van Nederland. De uitslag verbaast mij niet, maar stoort me wel – stemmers lijken met name bezig te stemmen uit principe (tegen wilders, tegen multiculturalisme, tegen dierenleed etc.). Voorbeeld bij Radio 1 vanochtend, dat naar Almere was getogen omdat de PVV daar de grootste partij is geworden. Oudere vrouw geeft toe dat ze voor het Limburgse kretenkanon heeft gestemd. Waarom? Omdat ouderen in Nederland slecht worden behandeld en er meer geld voor nodig is. Of ze ooit de koranverbrander iets over ouderen had horen zeggen? "Nee, maar toch moet er iets gebeuren." Schokkend.

@ WdH
En dat brengt mij op de uitspraken van Van der Laan. Als zij bedoelt dat de discussie zich moet concentreren op oplossingen, in plaats van kreten, juich ik dat van harte toe. Als zij echter bedoelt dat de politiek Nederland nog niet tot een walhalla heeft kunnen omvormen, vind ik haar een uitspraak een symbool van de onzekerheid van besturend Nederland. Allereerst miskent een dergelijk idee dat Nederland zo goed is als van een normaal, Westers land mag worden verwacht. De regering schiet zeker niet te kort. Bovendien, en belangrijker, miskent het dat de PVV nu niet met traditionele partijen concurreert op dezelfde terreinen. Uitspraken als van de oudere komen mij bekend voor: zij laten haarscherp zien dat kiezers partijen indelen in twee categorieën: traditionelen en de protesteerders. Van traditionele partijen wordt verwacht dat zij van Nederland het beloofde land maken, van de tweede wordt verwacht dat zij laten zien wat er allemaal mis is in Nederland. Traditionele partijen moeten deze valse concurrentie moeten aanpakken. Uiteindelijk zal dat automatisch gebeuren, als PVV regeringspartij wordt of op andere wijze eindigt als de angry young man. Traditionele partijen kunnen dat m.i. voor zijn door voordien al de valse concurrentie bloot te leggen, en luid en duidelijk de PVV te betrekken in het denken over oplossingen.

Geert W. was na de voor hem zo succesvolle verkiezingen te horen op BNR, waar hij moest antwoorden op de vraag wat de PVV nu in Europa zou betekenen. Antwoord: "woorden van de tweede partij van Nederland zullen wel gehoord worden in Brussel." Heerlijk, dit lijkt mij het begin van de PVV's eigen Verantwoordingsdag/jaar.

Ik geef de PVV max. 13 zetels volgende Tweede Kamerverkiezingen, als ze als traditionele partij worden gezien.

3 WdH 08/06/2009 om 12:40

@Anoniem

Van der Laan bedoelt volgens mij niet een opmerking te maken over de 'toon' van het debat o.i.d. Wat hij zegt – en daarom vind ik dat hij het begrijpt – is dat mensen op Wilders stemmen omdat hij maatschappelijke problemen aan de kaak stelt die (i) echt bestaan en (ii) door de overheid en afgeleid daarvan de gevestigde (midden-)partijen (a) onvoldoende en te langzaam en (b) te weinig zichtbaar worden aangepakt.

Zijn oplossing is dan ook de mouwen 'verder opstropen' en zichtbaar aan het werk. Zelf vond ik het in dit verband bijvoorbeeld merkwaardig dat n.a.v. de busincidenten in Gouda daar niet een delegatie van het kabinet op bezoek ging om te tonen hoe belangrijk het de aanpak van dat soort narigheid vindt.

Een en ander is gisteren ook prachtig verwoord door Jos de Beus in Buitenhof. Hij doet de heren politici ook een aantal ('inhoudelijke')handreikingen om Wilders strijdvaardig tegemoet te treden.

4 Anoniem (i.e. SV die te lui was in te loggen) 08/06/2009 om 16:46

Zo vat ik zijn woorden ook op. Misschien was mijn post wat onduidelijk, maar ik bedoelde het volgende: zou het niet beter zijn als de traditionele partijen niet alleen laten zien dat ze hun best doen (a la Van der Laan), maar de kiezer ook ervan doordringen dat dit het beste is dat ze zullen krijgen? Managing expectations, so to speak.

Een manier die ik daarvoor zie is protestpartijen intensiever te betrekken in de besluitvorming (bravo commissietjes), zodat ze als traditionele partijen kunnen en zullen worden beoordeeld.

5 MvS 09/06/2009 om 15:39

Een 'ja' voor D66 en GL is niet alleen een 'Nee' tegen Wilders het is echt meer. Door de huidige discussie wordt dat aspect onderbelicht. Want hoe is het toch mogelijk dat eerst een heel volk en masse tegen stemt bij een referendum over een Europese grondwet en dan een dik 'Ja' geeft voor D66 en GL?
Want je mag toch aannemen dat na de uitslag van dat referendum er door het electoraat gezocht werd naar een partij die minder Europa wil. In dat kader verbaasde mij ook de lage score van de SP.

Is het geheugen echt zo kort?

6 SV 09/06/2009 om 22:35

Sorry, MvS, je redenering lijkt me een non sequitur. UIt mijn hoofd was 61% voor, en 39% tegen de Europese grondwet – het is zeker niet onmogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat er een grote overlap zit tussen de 39% en de GL / D66 stemmers, zodat het volk toch consequent is.

7 MvS 12/06/2009 om 13:13

De officiële uitslag van het referendum over de europese grondwet:

aantal stemmen percentage
voor 2.940.730 38,5%
tegen 4.705.685 61,5%

bron: http://www.parlement.com/9291000/modulesf/h17d1wlf

SV, het is net even andersom. (bijna 2 miljoen stemmen verschil)

Wel de zaken even checken voordat je op deze site commentaar levert

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: