Van wie zijn zij? Verweesde initiatiefwetsvoorstellen

door GB op 23/03/2017

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Van wie zijn zij? Verweesde initiatiefwetsvoorstellen

Omdat initiatiefwetsvoorstellen steeds populairder worden om aandacht te trekken, groeit ook de hoeveelheid losse flodders die vertrekkende Kamerleden als dank voor het aangenaam verpozen op de planken achterlaten. Inmiddels zijn er ongeveer 100 politieke opwellingen aanhangig, het oudste voorstel sinds 26 februari 1998 toen het PvdA-Kamerlid Van Nieuwenhoven iets aan de ‘differentiatie van arbeidsduurpatronen’ wilde gaan doen. Van wie zijn al die voorstellen van vertrokken Kamerleden? Wie mag ze intrekken? Mogen ze worden overgenomen?

Naar wordt aangenomen, beschikt de secretaris van de fractie waartoe het vertrokken Kamerlid behoorde over het achtergelaten wetsvoorstel. Als de PvdA in het kader van de herbronning het verroeste idee van Van Nieuwenhoven weer wil oppakken, dan kan de fractiesecretaris laten weten wie van de huidige Kamerleden de verdediging van het voorstel verder ter hand zal nemen. En mocht de PvdA in een vlaag van constitutioneel milieubewustzijn de rommel uit 1998 willen opruimen, dan kan de fractiesecretaris laten weten dat het voorstel wordt ingetrokken. Artikel 86 lid 2 Grondwet, dat de intrekking van initiatiefvoorstellen strikt genomen beperkt tot de ‘leden door wie het [voorstel] aanhangig is gemaakt’, wordt speciaal voor die gelegenheid ruim uitgelegd. Anders dan men wel denkt, doet het staatsrecht niet altijd moeilijk.

Bij de huidige wisseling van de wacht doet zich echter een probleem voor dat zich nog nooit in zijn huidige omvang heeft voorgedaan: initiatiefvoorstellen van compleet verdwenen fracties. Voor zover het om achtergelaten proefballonnen gaat, ligt het bij gebrek aan een fatsoenlijke voorziening in het Reglement van Orde waarschijnlijk op de weg van het presidium om de ‘behandeling’ van de verweesde initiatiefvoorstellen te (laten) beëindigen. Voor zover het achterstallig huishoudelijk onderhoud is, zal dat een kwestie van een paar keer extra hameren tijdens de Regeling zijn.

Dat ligt anders bij het voorstel van Van Klaveren (VNL) om haatzaaien uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Over dat voorstel is de mondelinge behandeling al begonnen, het staat al op de langetermijnagenda. Niet onvoorstelbaar is dat Baudet en Hiddema (FvD) hun plekje achterin de bus graag afwisselen voor een ‘gratis’ optreden in Vak K ter verdediging van het vrije woord. Hoeft het Kamerlid Baudet daarvoor alleen maar een briefje te sturen dat hij de verdediging van het voorstel Van Klaveren overneemt, met het verzoek daarvoor binnenkort een paar plenaire dagdelen in te ruimen? Of kan het Kamerlid Kuzu (Denk) hem de pas afsnijden, en vandaag het presidium laten weten dat hij het voorstel van Van Klaveren overneemt en onmiddellijk intrekt?

Bij gebrek aan beter, zie ik geen ander aanknopingspunt dan het leerstuk van de res derelicta in het civiele recht: wie een prijsgegeven goed aantreft, kan daarvan de eigenaar worden door het als eerste in bezit te nemen. Wel moet de nieuwe eigenaar de wil van de vorige respecteren. Wie een verscheurd schilderij bij het afval van een atelier aantreft, mag de snippers wel meenemen om op te stoken maar niet om die alsnog aan elkaar plakken en op een kunstveiling verkopen. Dat betekent dat het Kamerlid dat de zegen van Van Klaveren krijgt de beste papieren heeft om zijn voorstel over te nemen, en dat zou zomaar Baudet kunnen zijn. Zoiets past ook nog enigszins bij het precedent dat Broeksteeg vond: Eerdmans had destijds bij het vertrek van de LPF uit de Kamer nog net op tijd de verdediging van zijn voorstel aan Van Roon (PVV) overgedaan.

Straks staat advocaat-Kamerlid Hiddema verdachte-Kamerlid Wilders vanuit Vak K staat te verdedigen. Dat krijg je, als het staatsrecht een keer niet moeilijk doet.

Vorige post:

Volgende post: