Veelbelovende Kamervoorzitter herkozen

door GB op 30/03/2017

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Veelbelovende Kamervoorzitter herkozen

Met Khadija Arib als enige en onbetwiste kandidaat in Vak K, was het debat over de verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter een goede gelegenheid voor parlementaire zelfreflectie. Dat bleek wel nodig ook. Want in plaats van de Dutch Dream uit te venten van een Kamervoorzitter die op haar 15e naar Nederland kwam, werd er steen en been geklaagd over discriminatie in en door de Kamer zelf.

De PVV klaagde om te beginnen over het beroepsverbod voor en het cordon sanitaire rond de fractie, met name van Aribs club: de PvdA. Dat was de reden waarom Bosma zich dit keer geen kandidaat had gesteld. Voortman (GroenLinks) en Keijzer (CDA) reageerden hevig verontwaardigd. Agema werd op hoge poten een gebrek aan feitelijke grondslag en zelfs, redelijk simplistisch, ‘huilie huilie’ verweten. Volgens Voortman had Bosma de vorige keer wel degelijk meer stemmen gekregen dan er PVV’ers in de Kamer zaten en volgens Keijzer werkten de PvdA en de PVV samen bij het manifest van Hugo Borst voor de verbetering van de ouderenzorg in verpleeghuizen. Beide dames hadden technisch gelijk. Maar overtuigend is het niet als er destijds slechts één stem meer voor de evident geschikte Bosma was dan er in 2012 PVV’ers in de Kamer waren verkozen en PvdA-Kamerlid Volp intern met afsplitsing moest dreigen om de PVV-motie te mogen steunen. Agema had dus gewoon een gelijk: een PVV’er komt niet in aanmerking voor het ambt van Voorzitter. Alleen had ze geen reden tot klagen. Een Kamervoorzitter moet ook de Koning van Marokko met égards kunnen ontvangen en het is niet in het belang van Nederland als buitenlandse gasten het Binnenhof gaan mijden vanwege een PVV-Kamervoorzitter. Door in zijn politieke stijl de grens met haatzaaien op te zoeken, heeft Wilders zijn fractiegenoten voor representatieve functies gediskwalificeerd. Dat is zijn keuze, maar daarom zal Bosma een van de beste Kamervoorzitters blijven die Nederland nooit gehad heeft.

Klachten over discriminatie leefden ook bij Denk. In zijn helaas steeds gebruikelijker wordende vals-persoonlijke stijl, beklaagde Kuzu zich over alles waarin hij een complot ontwaarde. En dat is nogal wat. Vrouwentoiletten zijn uitgevonden om Kamerleden van Denk te weren uit basisvoorzieningen, gehandicaptenparkeerplaatsen worden uitsluitend aangelegd om Turkse auto’s te kunnen wegslepen en dat hij weer niet werd toegelaten op een witte kleuterschool is het zoveelste voorbeeld van het meten met twee maten. Met name zat hem dwars dat Arib als Kamervoorzitter de valse knip-en-plak-filmpjes van Denk een ‘Kamerlid onwaardig’  had genoemd. Waar was Arib toen Wilders de Kamer een nepparlement noemde? Gewoon aan het werk, antwoordde Arib, die toen nog geen Voorzitter was. Wel had ze ingegrepen toen een Commissie van de Kamer onder haar leiding een ‘fopcommissie’ werd genoemd. Dat was door Kuzu zelf, overigens.

Van een Voorzitter die haar pappenheimers zo van repliek kan dienen, gaan we in het staatsrecht nog veel plezier beleven. Zoals we dat ook zullen kunnen op het dossier van de reikwijdte van artikel 68 Grondwet. Meteen na haar aantreden in 2016 draaide Arib bij minister Plasterk de arm op de rug met de vraag waar een in 2015 toezegde notitie hierover bleef. De wakker geschrokken Plasterk leverde met gezwinde spoed een stuk af, maar de nieuwe minister van BZK is  vast gewaarschuwd. Kandidaat-Kamervoorzitter Arib noemde de notitie woensdag een ‘afgestofte versie van de notitie uit 2002’ en beloofde de Kamer daar zeker geen genoegen mee te nemen. Dat gold ook voor de afwezigheidsmeldingen die de Tweede Kamer had aangeleverd bij de voorbereiding van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. De Staatscommissie Remkes verdient een fatsoenlijk Kamerdebat, en Arib gaat daarvoor zorgen.

Het lijkt erop dat Arib de fractiegenoten uit haar tijd als fractiesecretaris en tegenwoordig de Kamermedewerkers die klagen over haar robuuste bestuursstijl op precies dezelfde wijze behandelt als tegenwoordig haar collega-Kamerleden en ook de dienaren van de Kroon. Voor de discriminatiebestrijding in het parlement is dit alvast goed nieuws. Voor het dualisme ook.

Vorige post:

Volgende post: