Verantwoordingsdag

door SV op 20/05/2009

in Haagse vierkante kilometer

Hoezee, het is weer de derde woensdag van mei! Vandaag voelt als de dag vóór een zonnige, vrije Hemelvaartdag, maar schijn bedriegt: het is Verantwoordingsdag. Het kabinet legt op deze dag traditioneel – sinds 2000 – verantwoording af voor de financiën en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Beter gezegd, verantwoording voor het begrotingsjaar dat een half jaar eerder afliep op Prinsjesdag.

Helaas heeft de verantwoording niet de vorm van een schervengericht of een Fortis-aandeelhoudersvergadering. In plaats daarvan wordt jaarlijks een steekkar vol jaarverslagen in de Tweede Kamer gedumpt. Vervolgens discussieren onderuitgezakte ministers met een handjevol Kamerleden over ondergeschikte financiële en technische punten. Minister Bos is de anticlimax beu en dreigt de stekker eruit te trekken.

Hoop gloort echter aan de horizon. In anticipatie op Bos’ voornemen hebben de Utrechte bestuurskundigen Bovens en Schillemans het boek Handboek Publieke Verantwoording geschreven. Vandaag komt het uit. Een persberichtje laat zien dat de auteurs aan Bos munitie uitreiken:

“In plaats van vrachten vol cijfers, zouden enkele korte notities met kerngegevens over de geselecteerde politieke prioriteiten volstaan. Die kunnen verder besproken worden in een aantal hoorzittingachtige sessies, waarbij verantwoordelijke bewindsleden aan de tand gevoeld worden door experts van buitenaf.’ Daarbij gaat het er om te analyseren wat de betekenis is van de gepresenteerde informatie voor de effectiviteit en kwaliteit van het ingezette beleid. Wat de auteurs betreft hoeft dit niet ieder jaar op dezelfde manier te gebeuren. Zo kan Verantwoordingsdag bijvoorbeeld aan het begin van een kabinetsperiode – als er nog weinig resultaten zijn – een heel andere vorm krijgen dan in het vierde jaar, als alle beloften vervuld zouden moeten zijn.”

Ik wrijf al in mijn handen voor een echte Woensdag Gehaktdag, volgend jaar – al dan niet vergezeld gaande van een welgemeend “sorry”.

Vorige post:

Volgende post: