Verduidelijking

door GB op 16/03/2009

in Rechtspraak

Het wordt nog wat, met al die ‘verduidelijkingen’ die het kabinet op stapel had staan. Hirsch Ballin wilde de strafbare groepsbelediging ‘verduidelijken’ maar belandde in een zompig moeras toen hij geen voorbeelden kon of wilde noemen. De Hoge Raad schonk echter klare wijn: indirecte groepsbelediging valt niet onder de delictsomschrijving.

Nu is er weer zo’n akkefietje, en wederom betreft het een omfloerst geformuleerd onderhandelingsresultaat van de ChristenUnie: het verduidelijken van de criteria wanneer iets een ‘toeristisch gebied’ is. Een en ander in het kader van de zondagopenstelling van winkels. Ook het wetsvoorstel dat dit beoogde is in een zompig moeras beland. En wederom schenkt de rechter dan maar klare wijn. De Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven dit keer. Toerisme moet een realiteit zijn en geen ambitie.

Het lijkt wel alsof de rechter nadrukkelijk de wetsinterpretatie naar zich toe wil trekken. Als er iets te verduidelijken valt, dan is dat in beginsel aan de rechter.

Vorige post:

Volgende post: