Van Dam bewaakt aangenomen amendementen

door GB op 02/01/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Van Dam bewaakt aangenomen amendementen

Het Kamerlid Van Dam (PvdA), bekend van de ontoelaatbare amendementen, heeft zich in hetzelfde dossier (Telecommunicatiewet) voor de gelegenheid gehuld in het gewaad van de staatsrechtelijke zuiverheid.

Het gaat om een amendement van de PvdA, waartegen van het begin af aan al serieuze, Europeesrechtelijke bezwaren bestonden. Desalniettemin nam de Tweede Kamer het amendement en het voorstel aan, zodat het nu bij de Eerste Kamer ligt. Daar werden uiteraard dezelfde bezwaren opgeworpen. De CDA-fractie suggereerde in de schriftelijke ronde dat het amendement dan maar niet in werking moest treden. Dan, zo reageerde de CDA-minister Verhagen in de Memorie van Antwoord, zullen we nooit weten of het amedement juridisch houdbaar was. Maar:

Indien de meerderheid van de Eerste Kamer er echter de voorkeur aan geeft de bepalingen niet in werking te laten treden dan is de regering, omwille van het belang van de implementatie, bereid deze wens in te willigen.

Van Dam voelde een opzetje aankomen en trok tijdens de laatste Regeling van Werkzaamheden fors van leer. Inzet was een interpellatie met Minister Verhagen om de ‘in dit huis aangenomen wetgeving’ serieus te nemen. De Voorzitter wist hem te kalmeren waardoor Van Dam eerst een brief vroeg. Maar de Voorzitter mompelde wel dat de Tweede Kamer zichzelf serieus moest nemen, zodat wel duidelijk was dat ook Verbeet zich iets bij de opwinding van Van Dam kon voorstellen. Verhagen moest dus nog die middag met een brief komen, maar de brief kwam uiteraard de volgende dag pas. Verhagen probeert Van Dam daarin te overtuigen dat hij uitsluitend over de ‘theoretische optie’ sprak dat de Eerste Kamer het hele voorstel anders zou verwerpen in Nederland zijn Europese implementatieverplichtingen (verder) zou schenden. Dan masseert de minister het Kamerlid terug het hok in:

Het vooraf aansturen op het niet in werking laten treden van amendementen zou, zoals het lid van Dam terecht stelt, het negeren van de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer zijn.

Dat vind ik onwenselijk. Ik kan het lid van Dam dan ook gerust stellen dat ik, zoals ik tijdens het VAO telecom van 27 oktober jl. in uw Kamer aangaf, het wetsvoorstel, inclusief de aangenomen amendementen, “met verve zal verdedigen” in de Eerste Kamer.

Van Dam heeft natuurlijk zonder meer een punt als hij opmerkt dat de Eerste Kamer geen amendementsrecht heeft, en dat dit er wel weer op begint te lijken. Verder is het de vraag of Verhagen een handige kaart trekt als hij in de Eerste Kamer zou betogen dat een voorstel waar de Senatoren juridische bezwaren tegen koesteren in beton gegoten is omdat het ‘nu eenmaal de wens van de Tweede Kamer is.’ Eind 2010 klommen verschillende Senatoren, ook die van de PvdA, hoog in de boom toen Weekers kwam vertellen dat er niets meer aan het Belastingplan 2011 viel te versleutelen omdat de Tweede Kamer het wilde zoals het voorlag. De Eerste Kamer houdt er notoir niet van om door de regering uitgespeeld te worden tegen de Tweede.

Hoe dan ook, er kan zich iets te ontwikkelen waar prof. Bovend’Eert in het laatste TvCR-nummer voor pleitte: een combinatie van amendementsrecht en terugzendrecht voor de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer bij de aanvaarding van een voorstel bij motie uitspreekt een artikel niet in werking te laten treden, kan de Tweede Kamer vervolgens kijken of ze aan hun oorspronkelijke stantpunt willen vasthouden. Maar dan moet de Senaat wel accepteren dat zo’n soort motie niet wordt uitgevoerd omdat de Tweede Kamer dat niet wil.

Vorige post:

Volgende post: