Verkiezingsfraude loont

door SV op 26/10/2009

in Buitenland

Zimbabwe heeft het record van hoogste percentage stemmers ouder dan 100 jaar. Een van de stemmers is de vroegere minister van justitie die in de jaren tachtig in Zuid-Afrika overleed.

In een nieuw artikel onderzoekt Paul Collier de drijfveren voor dergelijke verkiezingsfraude. Eerder stelde hij vast dat de economie van ontwikkelingslanden meer gebaat is met politieke checks and balances dan met democratie, en dat een arme democratie niet kan zonder economische vooruitgang.

Het nieuwe artikel bevat de uitkomsten van een statistische analyse van Collier’s database van 786 verkiezingen. De analyse brengt een duidelijke drijfveer voor verkiezingsfraude aan het licht: met “schone” verkiezingen mag een president verwachten zes jaar zijn ambt te bekleden; zijn frauderende collega verlaat gemiddeld pas na zestien jaar het pluche. Hoewel de langere ambtstermijn niet verbaast – langer zitten is immers het doel van de fraude – is de hoogte van de toegevoegde waarde van frauderen wel bijzonder.

Aannemende dat presidenten altijd in ieder geval deels worden gedreven door egoïstische motieven, verklaart de langere termijn voor fraudeurs ook de lagere economische groei in de landen waarover zij de scepter zwaaien. Zowel de goede als de foute president mogen verwachten een kleine drie jaar langer te zitten als onder hun regime een gezonde economische groei plaatsvindt. Duidelijk is echter dat waar de “goede” economische groei zal nastreven om zijn termijn met 50% te doen toenemen, de “foute” van een investering in fraude meer kan verwachten dan van exta inspanningen voor de economie. Misdaad loont dus (meer dan behoorlijk beleid). Wel blijkt de misdaad moeilijker uit te voeren naarmate een land groter is, betere checks and balances heeft, constitutionele maximering van de zittingstermijn kent en een vrije en onafhankelijke rechtspraak en journaille heeft.

Onbekend is of Collier ook een uitbijteranalyse heeft uitgevoerd: Mugabe regeert Zimbabwe inmiddels 29 jaar, terwijl de economie van Zimbabwe lijdt onder een werkloosheidspercentage van 80%. Het belooft niet veel goeds voor de onderdanen van die andere fraudeur op de foto hierboven.

Vorige post:

Volgende post: