Verkiezingstips van Quintus Cicero. Tip I: gooi met modder.

door FTG op 31/08/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Verkiezingstips van Quintus Cicero. Tip I: gooi met modder.

In het jaar 64 voor Christus deed Marcus Tullius Cicero mee aan de verkiezingen in Rome voor het consulschap van het jaar daarop. Zijn jongere broer Quintus schreef een essay met adviezen over het voeren van een verkiezingscampagne: het commentariolum petitionis. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september zal op dit blog een aantal van deze adviezen van Quintus besproken worden om te bekijken in hoeverre onze huidige politici nog iets van zijn tips kunnen leren.

Het komt mooi uit, schrijft Quintus aan zijn broer (7 e.v.), dat jouw tegenkandidaten ver onder jou staan als het gaat om morele hoogstaandheid: Antonius en Catilina zijn beiden al sinds hun prilste jeugd moordenaars, libertijnen en armoedzaaiers. Dat levert natuurlijk een hoop mooi materiaal op. Marcus greep dit met beide handen aan. In een redevoering in de senaat, een paar dagen voor de verkiezingen, geeft hij een lange opsomming van het gedrag van zijn tegenkandidaten.

Marcus wijst erop dat C. Antonius Hybrida (zijn zelfverdiende cognomen Hybrida betekent half-beest) in Griekenland als commandant van een cavalerie-eenheid de plaatselijke bevolking geplunderd en uitgeperst heeft. Bovendien was zijn levensstijl dermate extravagant dat hij, om zijn schulden te kunnen betalen, zijn voorvaderlijke landgoederen heeft moeten verkopen. Van Quintus horen we nog dat Antonius daarna in ieder geval geld genoeg over had om een slavin te kopen, die hij openlijk als zijn minnares in zijn huis liet verblijven. Bovendien had Antonius opgetreden als wagenmenner en gladiator. Dat laatste was misschien wel het ergste. Een heer treedt niet op als wagenmenner of gladiator.

Met Catilina was het zelfs nog veel ernstiger geteld. Hij probeerde het jaar daarop met een staatsgreep aan de macht te komen, maar dat wisten Marcus en Quintus tijdens de verkiezingen natuurlijk nog niet. Catilina, zo zegt Marcus in de redevoering, heeft zichzelf te schande gemaakt door iedere soort van ontucht en losbandigheid te bedrijven. Als gouverneur van Africa heeft hij de bevolking uitgeperst. Na de burgeroorlog tussen Sulla en Marius heeft hij vele politieke tegenstanders vermoord, waaronder een voormalig praetor, wiens hoofd hij had afgehakt om dat hoofd daarna triomfantelijk door de stad te dragen. Daarnaast heeft hij (onder meer) overspel gepleegd met de vrouw die later zijn schoonmoeder zou worden. Alsof dat nog niet genoeg was, heeft hij zich bovendien vergrepen aan een Vestaalse maagd.

Voor effectief modder gooien, is het natuurlijk wel vereist dat er ook iets te gooien valt. Onze huidige generatie politici is echter wat saaier dan de medekandidaten van Cicero. Ik weet niet of Roemer zich ooit aan een Vestaalse maagd heeft vergrepen, maar ik verwacht van niet. Ik weet ook niet of Rutte ooit het hoofd van een politieke tegenstander heeft afgehakt om het daarna triomfantelijk door Den Haag te dragen, maar ik verwacht het evenmin. Het ergste wat we Roemer op niet-inhoudelijk vlak kunnen verwijten is dat hij met een rietje drinkt en grote flaporen heeft. Rutte kunnen we verwijten dat hij naast Bart Chabot woont. Veel is het allemaal niet.

Voor Catilina en Antonius viel er ook niet met zo veel modder te gooien. Cicero had voor een Romeins politicus namelijk een vrij saai leven geleid. Daarom was het enige argument dat ze tegen hem konden gebruiken dat Cicero een novus homo was. Daarmee bedoelden ze niet dat hij een mietje was, maar een “nieuwe man”: iemand afkomstig uit een niet-nobele familie. Dat speelde inderdaad een belangrijke rol. In de jaren tussen 78 en 49 voor Christus bereikte maar één novus homo het consulschap: dat was Cicero. Dat hij als nieuwe man (volgens Asconius) unaniem door de centuriën verkozen werd, maakte zijn overwinning extra glansrijk.

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 Super De Boer 31/08/2012 om 22:21

8) De toon waarop Samsom in het KvdB-debat Rutte toesprak (‘Nu doet u het weer…’) is ongeveer hoe ik me vroeger voorstelde dat Cicero ‘Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?’
moet hebben laten klinken.

Als de heren en dames politici die Catalinarische redevoeringen van Cicero eens erbij zouden pakken, zou het debat direct een stuk aantrekkelijker worden. Nu viel er op het ‘Leg de rekening niet bij de zieken, maar bij de Grieken’ van Wilders en een algehele, best sympathieke lolligheid die zich van Buma meester had gemaakt, niet veel te beleven qua stijl.

😛 Hoelang nog, meneer Rutte, zult gij misbruik maken van ons geduld?

😛 Hoelang nog zal die razernij van u, heer Wilders, met ons de draak steken?

😛 Hoelang nog, Emile, zal jouw grenzeloze lef zich roeren?

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: