Verval middenpartijen zet door

door PWdH op 20/04/2009

in Haagse vierkante kilometer

Het zijn droevige tijden voor (voorheen) de middenpartijen CDA, PvdA, en VVD. Telkens wanneer ze menen nu toch echt een mooi plannetje te hebben verzonnen steelt Wilders de show, soms haast letterlijk door demonstratief de vergaderzaal uit te marcheren. Waarna Pechtold en Halsema de resterende show stelen, door Wilders zo scherp mogelijk te veroordelen, liefst onder verwijzing naar ‘de democratie’ en andere ernstige abstracties. Rutte is – live vanuit het vagevuur tussen midden- en flankpartij – dan of heel erg voor, of heel erg tegen, in elk geval is er altijd iets heel erg. Het geheel begint inmiddels sleetse trekken te vertonen.

Vorige week was toch ook weer een slechte week. Te beginnen voor het CDA. Staatssecretaris Jack de Vries verdedigde eerst de benoeming van de legerimam Eddaoudi, twijfelde, voerde nog eens een gesprek en stond toen toch weer wèl voor de geestelijk verzorger. Zie voor de militaire (en politieke) merites van een en ander de analyse van Hans Goslinga in Trouw. Ook de fractie leek het spoor bijster. Woordvoerder Knops sprak zich vierkant uit tegen de benoeming. Op zichzelf zijn goed recht (ik geloof niet in bestuurskundige argumenten dat de Kamer niet over individuele benoemingen zou gaan; de politieke verantwoordelijkheid is dacht ik alomvattend). Maar me dunkt toch licht ongeloofwaardig voor een partij die staat voor godsdienstvrijheid, of dit nu is vormgegeven in scholen gefinancierd op grond van art. 23 Gw of geestelijke verzorging vrij van staatsinmenging van onze soldaten. We zullen morgen zien hoe Knops v. De Vries afloopt.

Een en ander werd door CDA-prominent Arie Oostlander geloofwaardig te berde gebracht in Buitenhof. Het ‘recht’ moet in zijn ogen gelijk ‘besteld’ worden. Godsdienstvrijheid moet dus ook en op gelijke voet gelden voor aanhangers van een ander dan het christen-democratisch geloof. Bovendien: wat had Eddaoudi nu helemaal gezegd? Dat de minister-president geen deurmat waard is? Jammer dat Oostlander, na zijn degelijke stellingname, toch ook weer doordraafde en Wilders’ PVV als niet-democratische en -rechtsstatelijke partij bestempelde. Met de oproep: gelieve hier niet mee samen te werken. Ook de Centrumdemocraten werden als afschrikwekkend voorbeeld van stal gehaald. Hoewel de rechter die laatste club wat mij betreft destijds ten onrechte veroordeelde, is het toch alleen aan die rechter om partijen desnoods dan maar op hun democratische en rechtsstatelijke gehalte te beoordelen. Eerder had Oostlander samen met dinosauriërs als Bert de Vries al de morele noodklok geluid.

Ook de VVD liet zich weer door Wilders het bos insturen, door Paul de Krom een motie tot ongedaanmaking van Eddaoudi’s benoeming te laten indienen. Riep Mark – whatever – Rutte kortgeleden nog eigenhandig een vrijdenkersruimte uit, inmiddels zien we dat je – om voor het recht van vrijdenken in aanmerking te komen – toch wel eerste het goede moet denken. Zo leggen de liberalen dezelfde selectiviteit aan de dag inzake de vrijheid van meningsuiting als het CDA inzake de godsdienstvrijheid.

En de PvdA? Die raakte ondertussen verstrikt in Aedes- en Aldersnormen. Wellicht wat flauw om hier op de man te spelen, maar we denken het allemaal: toch merkwaardig dat een sector (‘de volkshuisvesting’) die sinds jaar en dag zo door die partij wordt gedomineerd door de eigen minister tot de orde moet worden geroepen over zijn beloningsbeleid.

De middenpartijen, zo lijkt het toch wel, laten zich gijzelen door Wilders uit electorale overwegingen. Daar kun je voor of tegen zijn. Mijn punt is dat het niet werkt. Zoals Oostlander – voor hij over de CD begon – terecht opmerkte, moeten politieke partijen soms ook leiding geven aan hun kiezers. Dus ook eens een minder populair standpunt verdedigen, op grond van argumenten, in plaats van meebuigen met de waanzinnige volkswil van de dag. Het zou mooi zijn als de middenpartijen in dit verband proberen een autonoom verhaal te vertellen; niet overnemen, maar ook niet zo hard mogelijk tegenspreken.

Wilders rukt ondertussen op naar Den Helder. Ach, met twaalf partijen in de raad (vier met twee en vijf met precies één zetel, waaronder De Jong & De Jong, Prins v. behoorlijk bestuur en KiesKees.nl) kan het er daar alleen maar beter op worden.

Vorige post:

Volgende post: