Vervolging Van der Laan van de baan

door GB op 16/10/2009

in Haagse vierkante kilometer

Gisteren heeft de Tweede Kamer, in een hoofdelijke stemming, besloten de aanklacht van Wilders en zijn makkers niet verder in behandeling te nemen. Naast de negen PVV’ers stemde alleen Verdonk voor vervolging.

Is er nog iets gebeurd met de kwesties die op dit blog werden aangesneden? Neen. Onder kamerstuknummer 32 158 bevindt zich een brief van Verbeet aan Van der Laan, waarin artikel 8 lid 3 WMV gereanimeerd wordt. Er moeten minstens acht dagen zitten tussen kennisgeving aan de minister en een eventueel besluit van de kamer. ‘Naar analogie van 4:8 Awb’, oppert de voorzitter, zou de minister een zienswijze kunnen indienen. Dat doet de minister. Hij constateert dat het kabinet ‘naar beste vermogen de beschikbare informatie aan de Kamer verstrekt en daarmee de gestelde vragen heeft beantwoord.’

De behandeling in de kamer is vervolgens niet noemenswaardig. Aan enige Afdeelingen, Hoofden der Ministeriele Departementen of parlementaire immuniteit is geen woord vuil gemaakt.

1 JU 16/10/2009 om 14:14

Misschien is het idee van SGP-fractievoorzitter Van der Vlies om Kamerleden en parlementair journalisten een toelatingsexamen parlementaire geschiedenis te laten afleggen dan toch zo gek nog niet. Mits daar ook een gezonde dosis positief staatsrecht aan wordt toegevoegd!

Vorige post:

Volgende post: