Von Hannover naar Hannover

door Redactie op 07/02/2012

in Rechtspraak

Post image for Von Hannover naar Hannover

Vandaag wees de Grote Kamer van het EHRM een klacht van prinses Caroline van Hannover af. Zij had geklaagd dat de Duitse staat een positieve verplichting om haar recht op respect voor het privé leven te beschermen had geschonden. De Duitse rechter had naar haar mening ten onrechte geen genoegdoening geboden na de publicatie van foto’s van haar op skivakantie. Zij vertrouwde bij haar klacht op het arrest van het EHRM in de zaak Von Hannover (no. 1). Daarin had het Hof geoordeeld dat de Duitse rechter de persvrijheid te veel gewicht had gegeven terwijl de publicatie van de foto’s van onder andere de winkelende prinses volgens het EHRM alleen gericht was op de bevrediging van de nieuwsgierigheid van het publiek. Deze uitspraak van het Hof was in Duitsland niet onverdeeld gunstig onthaald.

Na een keer de kant van de prinses gekozen te hebben, kiest het EHRM dus nu de kant van Duitsland. Hoe zit dat?

Enerzijds valt te wijzen op de verschillen tussen beide zaken, zoals opgemerkt door het EHRM. In Hannover (no.2) constateert het EHRM onder meer dat de foto’s gepubliceerd zijn in de context van de berichtgeving over de ziekte van prins Reinier van Monaco, de vader van de prinses. Daarnaast speelt ook een rol dat er van achtervolging door paparazzi hier eigenlijk geen sprake is.

Anderzijds kan men de hele procedure ook zien als een vorm van dialoog tussen het EHRM en de Duitse rechter. Zo is het opvallend dat het EHRM de prinses in de eerste zaak nog aanmerkte als een ‘private individual’ (aanhalingstekens in originele tekst) zonder officiële functies. In Hannover (no. 2) blijkt een royalty als de prinses wel degelijk een ‘public figure’ te kunnen gelden.

Vorige post:

Volgende post: