Vonnis kort geding Willem Alexander en Maxima

door JAdB op 28/08/2009

in Rechtspraak

Een korte update: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft inmiddels vonnis gewezen terzake de vordering van Willem Alexander en Maxima, die ertoe strekte de (verdere) publicatie van een viertal foto’s die van hen op vakantie zijn gemaakt te verbieden. De vordering is toegewezen. De rechtbank overweegt:

Aan eisers komt ook tijdens privé-optreden in de publieke ruimte privacybescherming toe. Alleen indien een privé-foto een nieuwsfeit behelst en/of bijdraagt aan een publiek debat over een onderwerp dat van maatschappelijk belang is, mag die privé-foto ook zonder toestemming van eisers worden gepubliceerd.

Mijn eerste reactie is dat dit wat te ver gaat. Bescherming op grond van het portretrecht bestaat alleen maar als daar een redelijk belang bij bestaat. Daarbij moet bijvoorbeeld ook in aanmerking worden genomen wat er precies op de foto staat. Je kan niet in zijn algemeenheid zeggen dat iedere publicatie van een portret – als die geen nieuwswaarde heeft (wat dat ook moge zijn) – een ongeoorloofde inbreuk op het portretrecht maakt. De rechtbank lijkt een dergelijke maatstaf echter wel aan te leggen, en overweegt daar nog over:

Het gaat immers niet alleen om wat er op de foto’s te zien is of hoe ze worden gemaakt, het gaat er mede om dat eisers er niet altijd op bedacht behoeven te zijn dat privé-foto’s gepubliceerd kunnen worden. Anders dan AP heeft aangevoerd, levert dit geen censuur op, maar volgt dit uit artikel 8 EVRM.

Ik hoor gaarne hoe de volgers van dit blog over deze kwestie denken.

1 WdH 28/08/2009 om 20:24

Als ik – niet gehinderd door enige kennis van het portretrecht – de uitspraak lees klinkt het strikt, maar lijkt het wel te stroken met het Caroline von Hannover-arrest.

Ten aanzien van het laatste citaat: in r.ov. 4.9 gaat de rechter wel degelijk in op de vier foto's waar het in concreto over gaat.

Het citaat ziet er volgens mij op dat het maken van een niet-nieuwsfeit-foto op gepaste afstand op zichzelf niet onrechtmatig is, maar dat pas bij publicatie wordt.

Blijkbaar hebben eisers namelijk geen bezwaar tegen amateurfotografen die op gepaste afstand foto's van hun skivakantie maken en die thuis trots aan familie en vrienden laten zien (r.ov. 4.8). AP publiceerde echter. Vandaar denk ik de 'het gaat immers niet alleen om'-'het gaat er mede om'-constructie zoals geciteerd.

2 RML 05/10/2009 om 20:46

Als deze uitspraak meer licht laat schijnen op de nu nog immer niet al te duidelijke grenzen van het portretrecht dan is er al veel gewonnen.

Dat niet iedereen zich kan vinden in deze afbakening kan slechts een lakse wetgever verweten worden.

Vorige post:

Volgende post: