Voor vroegtijdige verkiezingen is het te laat

door Ingezonden op 28/04/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Voor vroegtijdige verkiezingen is het te laat

Hoera, we zijn gered! De bezuinigingsbegroting voor 2013 is gisteren door de Staten-Generaal aangenomen. Althans, er is een deal gesloten, een plan gemaakt zeg maar — in principe dan. Nu alleen nog uitvoeren.

Met verkiezingen na de vakantie heeft het kabinet de hele zomer de tijd een begroting voor te bereiden. Als De Jager dat in nauw overleg met de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks doet, dan is er ook meteen een coalitieakkoord. De kiezer geeft die coalitie op 12 september een meerderheid en de kabinetsformatie is in twee weken gepiept. Vanaf eind september kan de nieuwe Kamer met een volwaardig kabinet de begroting behandelen. Of niet?

Wie in een iets klassiekere aanpak gelooft — bijvoorbeeld eerst de kiezer vragen, dan beleid afspreken — zal donderdag met instemming het opiniestuk van Paul Bovend’Eert in NRC-Handelsblad hebben gelezen. Tot 12 september kan niet veel worden gedaan, na 12 september is er weinig tijd waarin heel veel moet gebeuren. Verkiezingen voor de zomervakantie zijn geboden. En de wet laat daar ook de ruimte toe.

Dat laatste geloofde ik tot eergisteren ook. De kamer wordt bij KB ontbonden (art. 64 Grondwet). In dat ontbindingsbesluit wordt de dag van kandidaatstelling vastgelegd, niet later dan 40 dagen na dagtekening van het KB (art. F 2 Kieswet). Precies 43 dagen na de dag van kandidaatstelling vindt de stemming plaats (art. J 1 Kieswet). Als bijvoorbeeld vandaag het KB wordt genomen, en daarin staat dat de kandidaatstelling op 15 mei is, dan wordt er op 27 juni gestemd. Dat kan — dacht ik.

Maar toen wees CR me erop dat de burgemeesters drie weken van tevoren moeten aankondigen wanneer de kandidaatstelling is (art. H1 Kieswet). Om op 27 juni te stemmen, had die aankondiging drie dagen geleden gedaan moeten zijn. Dat lukt dus niet meer. De eerst mogelijke woensdag voor de stemming is nu 4 juli. Maar dan is er in het zuiden van het land al de zomervakantie begonnen…

Wettelijk is het nog steeds mogelijk veel eerder dan in september verkiezingen te houden. Naast de moeilijkheden waar de Kiesraad al op wees, zou dat echter ook betekenen dat er in de vakantie gestemd wordt. Wie dat niet bezwaarlijk vindt en vlot verkiezingen wil — bijvoorbeeld om de redenen die Paul Bovend’Eert aanvoert — kan hier een petitie tekenen. Ik vrees ondertussen dat dit een gelopen race is.

Bastian Michel, LLM staats- en bestuursrecht (UvA)

1 Martin Holterman 28/04/2012 om 21:37

Wacht even, is hier nou de stelling dat rechtmatig voor vier jaar gekozen volksvertegenwoordigers op de een of andere manier niet meer het recht hebben om over een begroting te stemmen? (Of over wat voor wetsvoorstel dan ook?) De kamer is niet demissionair, alleen de regering. Aan de wetgevingskant kunnen ze nog steeds alles doen waar een meerderheid voor is, lijkt me.

2 Bastian Michel 29/04/2012 om 16:20

@ Martin Holterman
Er liggen nog helemaal geen voorstellen van algemene begrotingswetten voor 2013. Die zal de regering pas op 18 september a.s. indienen. Ze kunnen ook alleen door de regering en alleen op 18 september worden ingediend (art. 105 lid 2 Gw). Met afloop van diezelfde dag zal de oude Kamer ontbonden zijn.

3 Martin Holterman 01/05/2012 om 12:18

Is goed, maar wat betekent dit dan?

“Wie in een iets klassiekere aanpak gelooft — bijvoorbeeld eerst de kiezer vragen, dan beleid afspreken — zal donderdag met instemming het opiniestuk van Paul Bovend’Eert in NRC-Handelsblad hebben gelezen.”

4 Bastian Michel 01/05/2012 om 16:02

@ Martin Holterman
Ik zie uw punt. Ik wilde niet betogen dat rechtmatig voor vier jaar gekozen volksvertegenwoordigers op de een of andere manier niet meer het recht zouden hebben beleid af te spreken. Zo’n afspraak lijkt me alleen niet erg nuttig. Veel nuttiger zou het zijn zo snel mogelijk een nieuwe Kamer te hebben die dat soort afspraken ook waar kan maken. In zoverre was ik het eens met het stuk van Bovend’Eert.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: