Voortgang wetsontwerp Halsema

door GB op 18/05/2009

in Haagse vierkante kilometer

Sinds het laatste bericht over het wetsvoorstel Halsema is het voorstel inmiddels een officiele eerste lezingswet geworden. Nu zal eerst de Tweede Kamer moeten worden ontbonden (uiterlijk 2011) en daarna zal Halsema de tweede lezing in gang moeten zetten. De vraag is nu nog wel of zij het al niet eerder (voor de verkiezingen) aanhangig moet maken, zodat de Raad van State alvast advies kan uitbrengen. (zie Breunese, RegelMaat 2009/2)

Ondertussen rommelt het in de Eerste Kamer nog na. De minister had in de brief waarin zij aankondigde verder te gaan met de bekrachtiging namelijk gezegd dat het kabinet nog altijd tegen was, en zij dit ook na de verkiezingen naar voren zou brengen. Dat deed de wenkbrouwen fronsen en de senatoren vroegen per brief een ‘toelichting op de opmerking dat «dit kabinet» zijn standpunt ook na de verkiezingen blijft innemen.’ Die konden ze krijgen. De opmerking moest, aldus de minister, zo worden begrepen dat als ‘de tweede lezing van het initiatiefwetsvoorstel nog tijdens de zittingsduur van dit kabinet wordt behandeld, het kabinet dit [negatieve] standpunt ook bij die gelegenheid blijven innemen. Dat het kabinet op dat moment uit de aard der zaak demissionair zal zijn, doet daaraan niet af.’

Begrijp ik het goed, dan heeft het kabinet de situatie op het oog dat de tweede lezing de Eerste Kamer eerder bereikt, dan dat er een nieuw kabinet gevormd is. Lijkt mij niet heel waarschijnlijk. De senatoren kwamen er ook niet helemaal uit, want die hebben inmiddels – op de kenmerkende hoffelijke wijze – om een ‘nadere uiteenzetting’ verzocht, waarbij aandacht wordt besteed aan de rol en functie van een demissionair kabinet bij de behandeling van een tweede lezing van een initatiefgrondwetsherziening.

Ondertussen heb ik een theoretische verdediging gevonden van de stelling van prof. Hins dat katholieken meer dan protestanten een voorstander zijn van constitutionele toetsing. Sanford Levinson schijnt zoiets al in 1988 te hebben betoogd in zijn boek Constitutional Faith.

As to source of doctrine, the protestant position is that it is the constitutional document alone (A), while the catholic position is that the source of doctrine is the text of the Constitution plus unwritten tradition (B). As to the ultimate authority to interpret the source of doctrine, the protestant position is based on the legitimacy of individualized (or at least nonhierarchical communal) interpretation (C), while the catholic position is that the Supreme Court is the dispenser of ultimate interpretation (D).

Misschien kunnen Hirsch-Ballin (gekruid voorstander) en Donner (geharnast tegenstander) het daar nog even verder over hebben in het kabinet.

1 FTG 18/05/2009 om 15:58

Noemt Levinson het een niet protestant en het ander katholiek vanwege de houding van beide geloven jegens het geloof en de bijbel? Protestanten accepteren alleen de bijbel als gezaghebbende bron en er is geen formele institutie is die een gezaghebbende interpretatie van de bijbel kan geven, terwijl de katholieken de bijbel maar bovendien ook de traditie als bron aanvaarden en bovendien een instituut hebben dat een gezaghebbende interpretatie kan geven: de paus.

2 GB 19/05/2009 om 09:48

Zeker

3 JAdB 19/05/2009 om 10:47

Is LD gedoopt en gevormd?

Vorige post:

Volgende post: