Vrije Liberale Unie: Vrijheid en terrorisme – een reflectie uit de hoofdstad

door Ingezonden op 20/04/2017

in Varia

Post image for Vrije Liberale Unie: Vrijheid en terrorisme – een reflectie uit de hoofdstad

Bemoei je met je eigen zaken. Vertel een Amsterdammer wat hij moet doen, en u krijgt geheid dit verwijt voor de kiezen. Ook de rest van Nederland staat pal achter zijn vrijheid. Wij zijn een ondernemend land, en we zien graag naar elkaar om, maar daarvoor is ruimte nodig. De belangrijkste taak van de overheid is het garanderen van die vrijheid. Terroristen proberen ons deze te ontnemen door het bedreigen van onze veiligheid en het zaaien van angst. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend om in geval van terroristische dreiging of activiteit de staat weer slagkracht te geven. De kracht om als uiterste redmiddel alle noodzakelijke maatregelen te nemen om onze vrijheid te beschermen tegen terrorisme. De VLU staat achter dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel maakt de overheid eindelijk flexibel en effectief in de strijd tegen het terrorisme. Toen Nederland in 1940 werd binnengevallen, was onze verdediging hopeloos verouderd, en maakte het geen schijn van kans. Samen met onze bondgenoten staan we er inmiddels een stuk beter voor dan destijds. Maar ons staatsnoodrecht is in de negentiende eeuw blijven steken. Een tijd waarin bedreigingen duidelijk waren: bijvoorbeeld natuurrampen en bezetting door buitenlandse mogelijkheden. Deze duidelijkheid geldt niet voor het hedendaagse terrorisme: terroristische groeperingen organiseren zich steeds anders, gebruiken steeds andere manieren om aanhangers te werven en gebruiken steeds andere wapens. Wie had bijvoorbeeld kunnen voorspellen dat nu juist de truck zo’n gevaar zou vormen? Daarom kan de regering in het wetsvoorstel op grond van de concrete situatie de noodzakelijke maatregelen treffen. Denk aan het doorzoeken van woningen van vermeende terroristen, het sluiten van gebedshuizen waar wordt opgeroepen tot geweld en het opleggen van publicatieverboden aan ideologen. In extreme gevallen is het nodig enige rechten van gevaarlijke individuen te beperken om de vrijheid van alle Nederlanders te beschermen.

Bij overheidsbevoegdheden horen goede waarborgen, zekerheid dat de regering haar macht niet zal misbruiken. Op het moment is het mogelijk voor de staat om in uitzonderlijke gevallen, als het geschreven noodrecht geen soelaas biedt, op grond van ongeschreven regels maatregelen te nemen. Deze mogelijkheid is niet betrouwbaar, is onvoorspelbaar en het parlement staat hier buiten spel. Het wetsvoorstel brengt hier grote verandering in. Ten eerste zullen voorgenomen maatregelen met de ministerraad moeten worden besproken. Daarna zal de Raad van State een oordeel over de maatregelen geven, over onder meer hun rechtsstatelijkheid en hun overeenstemming met het Europese Verdrag over de Rechten van de Mens. Dan pas kan het voorstel worden uitgevoerd. Verder zal het voor het parlement op ieder moment mogelijk zijn de gevolgen van de maatregelen geheel of gedeeltelijk af te kappen als er iets aan schort. Als VLU blijven wij ons bovendien inzetten om het wetsvoorstel te perfectioneren, onder andere door het parlement de mogelijkheid te geven de maatregelen naar believen aan te passen.

De VLU steunt het belangrijke wetsvoorstel van de regering, om de overheid meer slagkracht, en ons meer zekerheid te geven. Steun onze boodschap aan wie ons onze vrijheden wil ontnemen: bemoei je met je eigen zaken.

Namens de VLU-fractie, (Vrije Universiteit)
Richard Prins

Dit is een opiniebijdrage in het kader van het Studentenparlement 2016/2017. Studentenfracties (die een politieke kleur toegewezen hebben gekregen) behandelen een fictief wetsvoorstel, dit keer tot verruiming van de bevoegdheden om bij terrorismebestrijding grondrechten te beperken. Op 19 mei 2017 debatteren de studenten over dit voorstel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Vorige post:

Volgende post: