‘Vruchtbare samenwerking’ in Britse stijl

door GB op 30/07/2010

in Buitenland

Clegg en Cameron bezegelden hun coalitiesamenwerking met wat extra stabiliteit. Het coalitieakkoord wilde in wetgeving vastleggen dat de volgende verkiezingen voor de Commons in beginsel pas over vijf jaar zouden zijn. Cameron deed daarmee afstand van zijn bevoegdheid om op een voor de Tories gunstig moment nieuwe verkiezingen uit te schrijven en Clegg op die manier uit het bootje te duwen. Anderzijds voorkwam Cameron dat hij permanent door de LibDems gegijzeld zou worden: voor dissolution zou tenminste 55% voorstemmers vereist zijn. De Tories, met 47% vertegenwoordigd, konden dus ook niet door Clegg verrast worden. Een en ander leidde uiteraard tot wat gefronste staatsrechtelijke wenkbrouwen.

Inmiddels is het wetsvoorstel bekend: de Fixed-term Parliaments Bill. Daarin wordt inderdaad als volgende verkiezingsdatum 7 mei 2015 vastgelegd, en wordt de Septennial Act 1715 ingetrokken. ‘Zelfontbinding’ is nog moeilijker gemaakt dan in het coalitieakkoord was voorgenomen: twee derde moet ermee instemmen.

De staatsrechtelijke bezwaren richtten zich echter vooral op de vraag hoe dit zou uitwerken op de vertrouwensregel. Als die hetzelfde bleef, zou immers een gewone meerderheid wel de regering kunnen lamleggen, maar geen nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven. Daarvoor is in het voorstel de volgende oplossing bedacht: verkiezingen kunnen ook volgen wanneer een regering door een motie van wantrouwen getroffen wordt en ‘the period of 14 days after the specified day has ended without the House passing any motion expressing confidence in any Government of Her Majesty.’

Daarmee wordt de Britse vruchtbare samenwerking van twee uitlaatkleppen voorzien: een onvoorziene explosie van conflicten kan binnen 14 dagen gerepareerd worden en Clegg en Cameron hebben na hun eventuele kabinetsbreuk 14 dagen de tijd om elders vrienden te maken. Dat kan natuurlijk ook eerder.

Vorige post:

Volgende post: