Wat kan je uit een formele beschrijving van een grondwet afleiden?

door Redactie op 26/05/2009

in Uncategorized

Voor de Amerikanen heeft hun constitutie een grote emotionele waarde; zij zien de constitutie als een symbool van hun vrijheid. Toch kan je uit een grondwet op zich niet zoveel afleiden; doorslaggevend is hoe met de grondwet en de ideeën daarachter wordt omgegaan. De grondwet van de DDR bijvoorbeeld, vertoonde tot 1967 alle kenmerken van een parlementaire democratie. De werkelijkheid was natuurlijk heel anders.

Het CIA-factbook geeft een leerzame en soms verrassende beschrijving van de hoofdlijnen van de staatsinrichting van de meeste landen. Zo is er bijvoorbeeld een land dat als volgt omschreven staat.

Uitvoerende macht: Staatshoofd: president, Regeringshoofd: president, De president wordt om de zes jaar gekozen
Wetgevende macht: Twee kamer stelsel, Verkiezingen iedere 5 jaar
Rechterlijke macht: Hoog gerechtshof

Als je dat zo leest, dan denk je bij jezelf: prima land! Als ik nog eens moet emigreren ga ik daarheen! Niet doen, is mijn advies: het gaat hier om de grondwet van Zimbabwe. Een ander land wordt als volgt omschreven.

Uitvoerende macht: Staatshoofd: de monarch, Regering: de Monarch en ministers, Verkiezingen: geen, de ministers worden benoemd door de monarch
Wetgevende macht: Bestaat uit parlement en regering, Parlement: gekozen, Regering: benoemd door monarch
Rechterlijke macht: Alle rechters benoemd door de monarch

Wow! Wat voor land is dit? Nepal? Saoedi-Arabië? Frankrijk onder Lodewijk de veertiende?
Nee, het is het koninkrijk der Nederlanden.

Vorige post:

Volgende post: