Wat zegt Ivo nu?

door Redactie op 13/09/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Wat zegt Ivo nu?

Watzegtivo.nl is een humoristische website met fraaie soundbites van onze minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. Minder humoristisch is dat die minister met zijn uitspraken ook wel eens de plank volledig misslaat. Zoals afgelopen dinsdag in een interview, opgenomen in een ‘commerciële bijlage’ bij de gratis ochtendkrant Sp!ts. Opstelten laat zich in het interview bijzonder tevreden uit over de totstandkoming van de nationale politie:

“Na jaren van discussie was de realisatie van de nationale politie, waarbij de Eerste en Tweede Kamer unaniem instemden, een bijzonder moment.”

De journaliste die het interview afnam, vond dit blijkbaar zo’n mooie quote, dat ze deze ook nog eens uitlichtte in een apart tekstvakje. Het vervelende is alleen dat de uitspraak maar half waar is. De Tweede Kamer stemde inderdaad unaniem vóór de nieuwe Politiewet en de bijbehorende Invoerings- en aanpassingswet, maar de Eerste Kamer deed dat zeker niet. Daar kregen beide voorstellen bij de stemming op 10 juli 2012 alleen de steun van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP. Dat zijn bij elkaar maar 40 zetels. Tot de tegenstemmers behoorde de PvdA-fractie, thans een coalitiegenoot.

Met de oorspronkelijke wetsvoorstellen was volgens veel senatoren het nodige mis. De minister moest toezeggen deze voorstellen op tien tamelijk essentiële punten aan te passen. Er moet een voorstel voor een Reparatiewet worden ingediend dat pas kon worden behandeld na het zomerreces van 2012. De Reparatiewet werd met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer, waarna de Eerste Kamer het voorstel half december vorig jaar zonder stemming aannam. Zodoende kon de nationale politie op de valreep per 1 januari 2013 van start gaan.

De uitspraak van de minister dat de Eerste Kamer unaniem instemde, is op z’n zachtst gezegd misleidend. De uitspraak maskeert het harde gevecht dat de minister in de Senaat heeft moeten voeren. Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer de nationale politie in de huidige vorm aanvaard, maar om het zonder stemming aanvaarden van een Reparatiewet die de Eerste Kamer zelf heeft afgedwongen nu als unaniem instemmen te kwalificeren, terwijl de te repareren wetsvoorstellen maar een krappe meerderheid behaalden… Dat is toch het creatief omgaan met de werkelijkheid.

Het is, kortom, maar goed dat de redactie van Sp!ts boven de ‘commerciële bijdrage’ heeft gezet dat zij geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud ervan.

Bron: commerciële bijlage Sp!ts

1 Super De Boer 14/09/2013 om 00:20

8) Ivo ‘HOUDT HET DAN NOOIT’ Opstelten, zo wordt ie ook wel genoemd.

Bron: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/08/hee_ivo_wordt_het_geen_tijd_voor_een_stevige_beroerte.html

2 Super De Boer 14/09/2013 om 00:37

Vorige post:

Volgende post: