We barsten uit onze voegen

door PWdH op 02/09/2009

in Haagse vierkante kilometer

Wat is er mis met het hoger onderwijs? De peiling in de rechterkolom loopt nog: we zullen het spoedig weten. Volgens de bevoegde minister Plasterk dreigt het stelsel van hoger onderwijs (universiteiten en hbo’s) aan overbevolking te bezwijken, nu 47% van de jongeren het hoger onderwijs haalt tegen 5% in de jaren vijftig. Studenten anno 2009 zouden bovendien ‘diverser’ zijn dan die uit de jaren vijftig. De minister laat een kleine commissie onderzoeken of het stelsel moet worden aangepast. In maart al moet deze commissie rapporteren. Wellicht zet Plasterk dus toch nog een stelselwijziging in gang in het onderwijs.

Bij stelselwijzigingen in het onderwijs moeten we altijd argwanend zijn bij de probleemstelling. Het is mij althans volstrekt onduidelijk wat er mis was met het HAVO en VWO toen daar de zgn. tweede fase werd ingevoerd. Waarschijnlijk bevatten de oude curricula teveel kennis.

Ook nu begrijp ik niet goed waarom het stelsel zou moeten worden aangepast. Ongetwijfeld zijn studenten inmiddels ‘diverser’ dan vroeger. In elk geval worden ze niet meer en masse lid van het plaatselijke corps. Ongetwijfeld lopen hun capaciteiten ook meer uiteen. Dat kan ook haast niet anders, nu bijna de helft van de jongeren hoger onderwijs geniet. Toegegeven, in de jaren vijftig haalde wellicht menig potentieel academicus de universiteit niet omdat hij op jonge leeftijd noodgedwongen aan het werk ging. Maar ik zie niet dat we met zijn allen zoveel slimmer zijn geworden dat dat de stijging van 5% naar 47% verklaart.

Zou het niet zo zijn dat parallel aan de stijging het niveau van het onderwijs van basisschool tot universiteit is gedaald? Hoe academisch is een rechtenstudie die begint met een taaltoets? Of is dat ‘divers’? Kan het niet zo zijn dat er niet te weinig en te weinig diverse universiteiten en hbo’s zijn, maar teveel studenten, vanwege de politieke wens om zoveel mogelijk mensen te laten studeren?

Vorige post:

Volgende post: