We want our money back

door PWdH op 03/02/2010

in Rechtspraak

Waarom heeft de Raad voor de Rechtspraak met gemeenschapsgeld vijf jaar lang de procedure gefinancierd van de inmiddels teruggetreden rechter Westenberg, die zijn eigen straatje schoon wilde vegen? De aanklacht van professor Slagter in NJB (2010/2) verdient ook op dit blog de aandacht. Al eerder berichtten we over Westenberg, die een unieke zaak mogelijk maakte door als rechter een advocaat te dagvaarden. Advocaat Smit had gezegd dat Westenberg contact had gehad met de advocaten in de Chipsholzaak, hetgeen in het boek Topadvocatuur was beland.

‘Maar bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met rechter Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel.’

Hoewel dat op zich geen nieuws was (het had eerder in het NRC gestaan) dagvaardde Westenberg Smit. Bij het hof Den Haag moest Westenberg door de pomp. Het achtte – behoudens tegenbewijs – bewezen dat hij inderdaad contact heeft gehad met advocaten, waarbij de ontkenning van Westenberg ‘onvoldoende’ was om anders te oordelen. Dat tegenbewijs kwam er niet; wel vervroegd ontslag voor Westenberg per 1 oktober 2009.

Drs. J. Poot van Chipshol schiet inmiddels op elke bewegende toga (h/t GB). Hij heeft aangifte gedaan van meineed door Westenberg. Ook de advocaten van Schiphol moeten het ontgelden. In het NJB neemt nu prof. Slagter – die overigens zelf adviseur van Chipshol was – de Raad voor de Rechtspraak op de korrel. Hoe kan het dat deze Raad ‘klakkeloos’ achter Westenberg ging staan, ondanks alle signalen dat Westenberg een loopje nam met de waarheid?

Dat de Raad zorgt voor (financiële) bijstand van ten onrechte beschuldigde rechters lijkt mij goed te verdedigen, maar toch niet zonder enig onderzoek of die beschuldigingen mogelijk terecht zijn. Zeker gezien de aanleiding voor de procedure, de hierboven geciteerde passage, die geen nieuws bevatte. Het hof las daarin niet de stelling dat Westenberg niet onpartijdig en onafhankelijk zou zijn (zoals hij zelf meende), maar veeleer het signaleren van ‘een zekere schroom ten opzichte van het toewijzen van (zeer) grote schadeclaims’ en ‘onhandigheid c.q. niet goed weten hoe “mega zaken” moeten worden aangepakt’. En zeker in het geval van Westenberg, die het presteerde de staat Zaïre failliet te verklaren (inderdaad, het was Westenberg) en per vonnis Chipshol het recht van enquete ontzegde en een spreekverbod oplegde.

De stelling van Slagter dat Westenberg zonder financiering door de Raad nooit vijf jaar tegen advocaat Smit had geprocedeerd lijkt me lastig te weerleggen en datzelfde geldt voor de stelling dat de Raad voor de Rechtspraak daarmee het vertrouwen in de rechtspraak heeft geschaad. Resteert de vraag of er nu onafhankelijk onderzoek komt, we ons geld terugkrijgen (ca. EUR 150.000) en Smit eerherstel.

1 Anonymous 05/02/2010 om 10:50

Inmiddels heeft het Hof (Vz Ingelse, arrest 23 juni 2009) vastgesteld dat Westenberg niet de waarheid heeft gesproken. Westenberg heeft zich neergelegd bij dat arrest.
Saillant is dat de voorzitter van de RvdR die instemde met de financiering van Westenberg, Van Delden, president van de Rb Den Haag was in 1994. Van Delden had in december 1994 een brief ontvangen van advocaat Smit waarin Smit zich beklaagde over het 'belgedrag' van Westenberg.

Dus terwijl van Delden van meet af aan wist dat er klachten waren over Westenberg steunde uitgerekend hij als Vz van de RvdR rechter Westenberg?

Westenberg was een vriend van Kalbfleisch (Vz NMA). In 1994 was Kalbfleisch net als Westenberg vice president bij de Rb Den Haag. Kalbfleisch was commissaris bij een aandeelhouder van Landinvest en kende Van Andel. De Chipshol rechtzaak waar Westenberg rechter was, was tegen …. Landinvest en … Van Andel. Kalbfleisch kon die zaak natuurlijk niet zelf doen. Dus werd Westenberg erop gezet.

De stand van zaken nu:
Westenberg is inmiddels gedwongen met vervroegd pensioen gezonden en heeft € 75.000 meegekregen.
Zijn advocaat Boukema van Pels Rijcken is zonder enige kennisgeving daarvan met stille trom raadsheer bij het Hof Amsterdam geworden.
Er is dus beweging maar het kaartenhuis staat nog overeind maar blijf deze zaak volgen want dit is een hele interessante beerput.

Vorige post:

Volgende post: