Web-piratenverdrag is een plaatje van bot machtsvertoon

door WTE op 20/04/2012

in Europa

Post image for Web-piratenverdrag is een plaatje van bot machtsvertoon

De Schot David Martin is al sinds 1984 lid van het Europees Parlement en beleeft daar nu zijn grootste moment. Maar het valt hem niet mee. Martin mocht invallen als rapporteur voor de behandeling van het beruchte anti-piraterijverdrag ACTA, nadat de eerste rapporteur was bezweken onder de druk van de rechterzijde in het Europees Parlement.

Het ACTA-verdrag heeft in Europa een volksbeweging opgeroepen. De internationale protestgroep Avaaz bezorgde laatst 2,4 miljoen namen van tegenstanders bij het Europees Parlement. Zodra Martin het stokje van zijn voorganger, Kader Arif, overnam sloeg hij zelf aan het twijfelen. Vorige week sprak hij zich tenslotte in een dramatische sessie uit tegen het verdrag. Binnenkort zal blijken of de commissie van het Parlement waarvoor hij rapporteert, zijn bezwaar overneemt. In juni spreekt het Parlement zich plenair uit; inmiddels lijkt een meerderheid ertegen.

Het bezwaar is dat dit verdrag de opsporings- en handhavingsdiensten van de deelnemende landen mobiliseert om op het internet de belangen van de film- en muziekindustrie te handhaven, en vooral dat het de internetbedrijven intimideert met angstaanjagende civielrechtelijke aansprakelijkheden. Al in zijn bewoordingen is het een plaatje van bot machtsvertoon. Aangesloten landen moeten in hun burgerlijk recht de rode loper uitleggen voor de advocatuur van de industrie. Tegen de internetbedrijven moeten voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen ‘inaudita altera parte’, dus zonder horen van de tegenpartij.
Waarom zo’n paardenmiddel? Eurocommissaris De Gucht verdedigt het verdrag met de verbale vondst dat intellectuele eigendom ‘Europa’s grondstof’ is. Doet denken aan de Franse slogan tijdens de oliecrisis: ‘We hebben geen olie, maar wij hebben wel ideeën.’ Maar vooruit, dan is ook behoorlijk recht een van Europa’s ‘grondstoffen’. Inderdaad halen de Chinezen op het ogenblik uit heel Europa wetten en regelingen op om bij hun toe te passen (zonder auteursrecht). Als het Europees Parlement tegenstemt is het ACTA-verdrag van de baan. Want het Parlement heeft sinds enkele jaren het recht van instemming met veel verdragen van de EU, een veto dus. Het is de derde keer dat dit wordt gebruikt, telkens tegen initiatieven van de Amerikanen, zoals ook dit verdrag.

Nog interessanter dan dit nieuwe vetorecht van het Parlement is de feitelijke groei in zijn vertegenwoordigende rol. Zes landen wachten met hun eigen ratificatie op de vertegenwoordigers in Straatsburg. Dus die landen besteden hun oordeel over het verdrag uit aan de Europese volksvertegenwoordigers en aan de Europeanen. Onder die landen is Duitsland. Voor de liefhebbers is het leuk te zien hoe de Duitse regering hiermee haar eigen Grondwetshof plaagt. Dat Hof kleineert het Europees Parlement zo graag, door het elke vertegenwoordigende rol te ontzeggen.

In een eigen poging die Europese publieke opinie tot steun te verleiden, heeft de Europese Commissie een list bedacht. Twee weken geleden vroeg ze het Hof in Luxemburg dit verdrag zijn rechterlijke zegen te geven. Daarmee hoopt ze op uitstel en verwacht ze een gezaghebbende rechterlijke uitspraak dat het verdrag niet strijdt met de mensenrechten.

Mij lijkt het nog niet zo zeker dat het Europese Hof hierin meegaat. Nog twee maanden terug zette het de Belgische bond voor auteursrechten SABAM te kijk. Die wilde afdwingen dat een provider alle gegevensstromen filtert op mogelijk schendingen van auteursrecht. Maar ook in het algemeen is de truc ongepast. De Commissie moet haar ruzies met het Europees Parlement zelf uitvechten, zoals de Europese regels voorschrijven. Het Parlement heeft terecht gereageerd dat het zijn eigen afweging wel zal maken. Dat zal de auteursrechtelijke bonzen dwingen om hun belangentegenstellingen met andere particulieren uit te vechten via de weg van onderhandelingen en zo nodig gewoon strafrecht, niet via privaatrechtelijke intimidatie.

1 Martin Holterman 20/04/2012 om 10:08

Helaas voor je paragraaf over het Hof van Justitie: gisteren gingen ze weer de andere kant op in Bonnier Audio.

Vorige post:

Volgende post: