Weg met de informateur!

door Ingezonden op 05/10/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Weg met de informateur!

Als PvdA en VVD er snel uit komen, dan kan daarmee ook de kabinetsformatie-nieuwe-stijl een succes genoemd worden. Dan zal ook een ‘verduitsing’ zijn opgetreden van de manier waarop wij formeren.
Daarmee bedoel ik niet alleen dat het staatshoofd geen rol meer speelt in dit proces, maar dat al snel na de verkiezingen duidelijk werd welke coalitie er zou gaan komen. PvdA en VVD moeten het alleen nog “even” eens worden over het regeerakkoord en de portefeuilleverdeling. Onze oosterburen zullen er nog steeds wat bevreemd naar kijken dat er in het Kamerdebat weer allerlei toverformules nodig waren om duidelijk te maken dat de SP overboord was gevallen. Ook zullen zij hogelijk verbaasd zijn dat partijen in de campagne niet alleen weigerden aan te geven welke coalitie zij wilden, maar ook dat de lijstrekkers daar zo gemakkelijk mee wegkwamen. Mark Rutte liet op enig moment zelfs weten het ‘ongepast’ te vinden te speculeren over coalities. In Duitsland is het juist sinds jaar en dag gebruikelijk dat partijen dat vóór de verkiezingen duidelijk maken. Zodoende is meestal op de verkiezingsavond al duidelijk welk kabinet er gaat komen. Het moet alleen nog even – in een maand (!) – in elkaar gezet worden, want dan kunnen de nieuwe Bondsdag en de nieuwe regering tegelijk met hun werk beginnen.

Bij die onderhandelingen wordt gewerkt met een uitgebreid systeem van groepen vanuit de fracties (én de partijen!) van de toekomstige coalitiepartners. Er zal echter geen christendemocraat zijn die het in zijn hoofd zal halen om halverwege die onderhandelingen tegen Angela Merkel te zeggen: “Helaas: wij hebben gemerkt dat er bij nader inzien toch onvoldoende vertrouwen is tussen ons en de coalitiepartner”. Te hopen valt dan ook dat ook het adagium ‘formeren is elimineren’ hier te lande met deze formatiemethode een flinke knauw gekregen heeft, en dat onze politici bij de volgende verkiezingen nog wat kritischer bevraagd zullen worden op de coalitie van hun voorkeur.

Er blijft dan nog slechts één belangrijk verschil over tussen Nederland en Duitsland. Ik heb ooit aan Uwe Jun, hoogleraar politicologie in Trier, geprobeerd uit te leggen waartoe wij hier nu eigenlijk de figuur van de informateur hebben, en faalde daarin jammerlijk. Nu wij in de situatie beland zijn dat als informateurs toch slechts vertrouwelingen van de partijleiders naar voren geschoven worden, dringt de vraag zich op waarom de partijleiders daar niet gewoon samen uit zouden kunnen komen?

Peter Bootsma

{ 2 reacties… read them below or add one }

1 Martin Holterman 05/10/2012 om 10:11

Een informateur kun je het falen van een deel van de onderhandelingen in de schoenen schuiven, gevolgd door een nieuwe informateur. Partijleiders kun je niet zo gemakkelijk vervangen.

2 Super De Boer 05/10/2012 om 17:46

8) Yep. That’s it.

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: