Westland dicht op zondag

door GB op 07/03/2011

in Decentralisatie, Rechtspraak

Post image for Westland dicht op zondag

Sjaak van der Tak, inmiddels in de race voor het voorzitterschap van het CDA, meldde destijds een besluit van zijn eigen raad aan voor vernietiging bij CDA-minister Van der Hoeven. De raad van de gemeente Westland had het namelijk bestaan om niet alleen ‘de Westlandse druif‘ als een toeristische toplocatie te beschouwen, maar de hele gemeente als zodanig aan te wijzen. Kortom, de oude truc om onder de Winkeltijdenwet uit te komen. Toen Tak de faux pas van zijn raad in Den Haag meldde, kreeg Van der Hoeven het over haar voornemens aan de stok met de VVD-er Elias, verklaard voorstander van de winkelopenstelling op zondag.

Op dit blog signaleerden we een probleem, namelijk dat de Kroon te lang had gewacht het met reageren op Van der Tak en dat vernietiging dus moest voldoen aan het Beleidskader spontane vernietiging. Dat betekent dat de ‘constitutionele verhoudingen’ dan in geding moeten zijn; alleen de zware gevallen mochten vernietigd worden. Inmiddels heeft de Kroon vernietigd en heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over deze vraag uitgesproken.

De Afdeling ziet eigenlijk geen probleem.

Uit het Beleidskader kan worden afgeleid dat het begrip constitutionele verhoudingen ruim uitgelegd dient te worden, in die zin dat daarmee niet alleen wordt gedoeld op de constitutionele bevoegdheidsverdeling, maar ook op de door de formele wetgever gegeven bevoegdheidsverdeling, zowel waar het autonome bevoegdheden als waar het medebewindsbevoegdheden betreft. Hieruit volgt dat de vernietigingsgrond strijd met het recht ook betrekking heeft op het geval waarin een decentraal bestuursorgaan in strijd heeft gehandeld met de door de formele wet gestelde grenzen aan de bevoegdheden die aan het bestuursorgaan zijn gelaten dan wel toebedeeld.

Daarmee is ook het geven van een onjuiste toepassing aan een bevoegdheid een kwestie van constitutionele verhoudingen geworden. Een in strijd met de Monumentenwet afgegeven bouwvergunning doorkruist de gedecentraliseerde eenheidsstaat kennelijk evenzeer als een besluit van de gemeente Winschoten om zijn grenzen te sluiten en kernwapens aan te schaffen. Het klinkt als een wel heel welwillende interpretatie van de Afdeling, en dat is het volgens mij ook gewoon.

Interessant is verder nog wel of de Afdeling een afwijkende positie kiest in de interpretatie van het begrip toerisme. Zoals bekend heeft de CBb het bal geopend door te oordelen dat het begrip toerisme strikt moet worden geïnterpreteerd: rapporten over bezoekersaantallen tellen mee, prachtige voornemens niet. De Afdeling sluit zich aan bij deze door het CBb gegeven uitleg, en dus zal de Afdeling het de regering niet verbieden om bij deze jurisprudentie aan te sluiten en ‘op grond van strijd met het recht’ alles wat daarmee botst spontaan te vernietigen.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: