Wetsontwerp Halsema stapje verder

door GB op 24/02/2009

in Haagse vierkante kilometer

In de reacties bij het bericht over de Staatscommissie Grondwet wees LD er al op: grondwetsherzieningen komen vooral in de problemen vanwege de lage prioriteit die er aan gegeven wordt. Initatiefgrondwetsherzieningen waar het kabinet inhoudelijk tegen is, lopen dat gevaar natuurlijk driedubbel. Vandaar dat we beginnen met het goede nieuws: na drie maanden is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin Ter Horst aankondigt dat zij het voorstel voor bekrachtiging aan de koningin zal voorleggen. Toekomstige kritieke momenten: contraseign, publicatie, ontbinding van de Tweede Kamer met het oog op de herziening van de Grondwet, tweede lezing in de Tweede Kamer en dan: tweede lezing in de Eerste Kamer. De eerste lezing leidde daar tot een 36/37 stemverhouding. Veel vertrouwen schept dat niet, als straks een 2/3 meerderheid nodig is.

Maar: de reflectie in de Eerste Kamer gaat door. Men is er inmiddels achter dat het enkele bestaan van de Eerste Kamer geen garantie is voor de hoogste graad van wetgevingskwaliteit. Senator Duthler maakt zich nu druk voor de ‘begrijpelijkheid’ van de wet voor de burger. Heel goed. Nu nog de ‘grondwettigheid’. Senator Dölle komt op voor het naleven artikel 23 Grondwet. Heel goed. Nu nog burgers die mogelijkheid geven.

1 LD 24/02/2009 om 13:33

“Het standpunt van het kabinet dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen is sinds het debat in de Eerste Kamer ongewijzigd gebleven en dit kabinet zal dit standpunt ook na de verkiezingen blijven innemen.”

Dat belooft niet veel goeds. Zowel de regering als de initiatiefnemer kunnen een initiatiefwetsvoorstel in tweede lezing indienen, dan wel aanhangig maken. Misschien is het wel het beste als Halsema zelf de eerste stap zet en op de eerste zittingsdag van de nieuwe Tweede Kamer direct tot actie overgaat. Indiening door de regering met een briefje erbij met de boodschap “s.v.p. verwerpen” zal de kans van slagen wellicht nog kleiner maken.

Vorige post:

Volgende post: