What’s in a name?

door LD op 10/01/2010

in Haagse vierkante kilometer

In Den Haag is gedoe ontstaan rondom de registratie van een nieuwe politieke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande. De partij wilde haar aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau, maar kreeg nul op het rekest. Volgens het centraal stembureau was de aanduiding in strijd met de openbare orde. De te registreren partijnaam zou namelijk een ‘bedreigende associatie’ hebben en bovendien zou er een ‘opruiende werking’ van de naam uitgaan. Dat klinkt ernstig en maakt nieuwsgierig naar de naam van de nieuwkomer. Die luidt ‘Stop Wilders.nu’ (in een andere bron ‘Stop Wilders Nu’).

Volgens artikel G 3 van de Kieswet kan een politieke groepering aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Ingevolge de artikelen E 7 en E 11 Kieswet treedt het hoofdstembureau van de gemeente als centraal stembureau op. In casu gaat het dus om een beslissing van het hoofdstembureau te Den Haag, waarvan burgemeester Van Aartsen van rechtswege voorzitter is. Het centraal stembureau kan en moet registratie van een aanduiding op een aantal gronden afwijzen. Een van die gronden is dat de aanduiding strijdig is met de openbare orde (artikel G 3 lid 4 sub a Kieswet). Let wel: het moet daarbij gaan om de aanduiding zelf. De activiteiten van de politieke partij of haar programma mogen bij de beoordeling geen rol spelen. De (fictieve) ‘Partij voor de Veiligheid’, die burgers aanmoedigt gearresteerde inbrekers dood te martelen, hoeft dus niet te vrezen voor weigering van naamsregistratie. De (eveneens fictieve) ‘Schiet iedereen die rechts is dood Partij’ moet dat wel, ondanks het feit dat haar naam ludiek bedoeld zal zijn.

Hoe zit het nu met de naam ‘Stop Wilders.nu’? Ik zie daar niets bedreigends of opruiends in. Evenmin lijkt mij het feit dat de naam van de voornaamste tegenstander in de partijnaam verwerkt is van groot belang. Zouden de Anti-Takkianen ook bot gevangen hebben bij het centraal stembureau in Den Haag? Natuurlijk is het ernstig dat Geert Wilders vanwege zijn politieke standpunten zwaar bedreigd wordt en geen normaal leven kan leiden. Maar om nu, met als steunargument de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, te gaan beweren dat een bedreigende en opruiende werking uitgaat van een tamelijk neutrale aanduiding als ‘Stop Wilders.nu’ lijkt me een nogal overdreven reactie. Uit de naam leid ik af dat de groepering vindt dat de beweging van Wilders, waarbinnen hij onbetwist de sterke man is (en het enige lid van zijn partij), met al zijn verwerpelijke ideeën en heftige uitvallen richting politieke tegenstanders, gestopt moet worden. Met democratische middelen wel te verstaan: het tegendeel blijkt nergens uit. De beslissing van het centraal stembureau lijkt mij net zo dubieus als het arresteren van demonstranten en een Kamerlid wegens de tekst ‘Geert Wilders, extremist. Brengt u en de samenleving ernstige schade toe’.

Stop Wilders.nu, naar verluidt opgericht door een oud-KRO presentator, gaat in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie artikel G 5 Kieswet). Die behandelt de zaak aankomende dinsdag. Ik hoop op een weloverwogen oordeel.

1 Wil Geertens 10/01/2010 om 19:15

Als de naam daadwerkelijk bedreigend en opruiend is, had het dan niet op de weg van het stembureau gelegen om aangifte te doen?

Inderdaad een rare beslissing.

2 ROVE 15/01/2010 om 15:14

De Afdeling leest kennelijk ook dit blog. De uitspraak van heden (15-01-10) is geheel in lijn met het standpunt van de schrijver. Zie:

http://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/persbericht/?pressmessage_id=131

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=41344

3 FJJ 15/01/2010 om 16:54

Nog eenvoudiger is te concluderen dat de schrijver het gewoon bij het juiste juridische eind had.

Vorige post:

Volgende post: