Wie doet er aangifte tegen Lubbers?

door GB op 11/06/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Wie doet er aangifte tegen Lubbers?

Wat er met precies met Ruud Lubbers aan de hand is, moeten geriaters maar bepalen. Maar dat het in de buurt van het strafrecht begint te komen, kan iedereen inzien. Artikel 272 Wetboek van Strafrecht, eerste lid, luidt:

‘Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.’

Probleem wordt dan echter wel, dat het Openbaar Ministerie en later de rechter moeten gaan bepalen of hier een geheim wordt geschonden dat Lubbers had moeten bewaren…

1 Robert-Jan van Ette 11/06/2013 om 16:01

Is hij houdbaar als Minister van Staat? Tweede faux pas na onthulling over vriendinnen van de Koning, nu deze.

2 Yoeri Roosendaal 11/06/2013 om 19:11

Als het hier een strafbaar feit betreft, gaat het om een ambtsmisdrijf. Moet hier dan geen vervolging voor de Hoge Raad plaatsvinden, op grond van een KB of besluit van de Tweede Kamer? Die regel geldt immers voor ministers ook na hun aftreden.

3 CR 12/06/2013 om 10:18

Ambtsmisdrijf?
Artikel 119 Grondwet zegt dat de bijzondere procedure van het forum privilegiatium geldt voor leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen” en wel voor “ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd. Voor die feiten staan zij, ook na hun aftreden, terecht voor de Hoge Raad. Het “na hun aftreden” slaat dus niet op het moment weaarop het feit is gepleegd, alleen op het gegeven dat de bijzondere procedure ook na aftreden openstaat.
Lubbers heeft geheimen onthuld toen hij geen minister-president meer was. Ik neem aan dat het ambt van minister van staat niet onder het begrip “minister” in artikel 119 is begrepen.
Het is dus de gewone strafrechter.

4 Henk 12/06/2013 om 11:20

Bovendien – maar ik heb niet de gehele documentaire gezien – lijkt Lubbers te vertellen wat hij te weten is gekomen nog voordag hij minister-president werd, namelijk toen hijzelf op Volkel diende.

5 Yoeri Roosendaal 12/06/2013 om 11:40

I stand corrected. Jullie hebben helemaal gelijk.

6 Wouter Zilverberg 13/06/2013 om 09:42
7 a.zecha 14/06/2013 om 18:21

Een geheim dat geen geheim is, is m.i. inderdaad een zaak – indien er geen urgente zaken op oplossing wachten – die voor partij afgevaardigden een politieke afleiding biedt en tevens onthult wat geen geheim is.
a.zecha

8 Marian 21/08/2014 om 17:06

Hoe kan je als burger aangifte doen tegen een ambtenaar oid? Hoe kan het dat die Erik Etaal vrij rondloopt? Wat ka ik doen? Ik verdraag dit niet meer gewoon

9 Marian 21/08/2014 om 17:07

Ik bedoelde Erik Staal van vestia

10 Rove (not Karl) 22/08/2014 om 21:37

Staal was geen ambtenaar. En aangifte doe je aan de balie van een nabij gelegen politiebureau naar keuze. En dan hoef je de dienstdoende agent alleen maar even uit te leggen waarom jij in het bijzonder belang hebt bij zo’n aangifte tegen Staal. Dat zal niet moeilijk zijn verwacht ik…

11 Super De Boer 25/08/2014 om 10:05

Denk dat er best wel wat bussen met mensen te vullen zijn die dat belang zouden (moeten) kunnen uitleggen. Zo moeilijk is dat niet. Ook al zit het juridisch wellicht anders…

8) Probleem is eerder dat de Nederlandse politie zeer bedreven is in het uit het hoofd praten van aangifte doen. Man wat zijn ze daar goed in.

Vorige post:

Volgende post: