Wie is de Nederlandse designated survivor? II

door GB op 20/01/2017

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Wie is de Nederlandse designated survivor? II

Ongetwijfeld stomtoevallig wierp de NOS, daags nadat wij er hier over begonnen waren, precies dezelfde vraag op: wie is de Nederlandse designated survivor als de Ridderzaal wordt gebombardeerd tijdens de troonrede?

Uitgaande van 15 september 2016, zou kroonprinses Amalia – die er niet bij was – automatisch Koningin worden, volgens het oude principe: de Koning is dood, leve de Koning. Zolang zij echter geen achttien jaar oud is, zal een regent nodig zijn om het koninklijk gezag waar te nemen. Er is een wet die Maxima als regentes aanwijst, net als Emma bij Wilhelmina destijds, en in tweede lijn prins Constantijn. Omdat die allebei ook onder het puin bedolven zullen liggen, vallen we terug op de restregel uit artikel 38 Grondwet: de Raad van State knapt het op. Dat is niet de vice-president persoonlijk (die overigens ook zal zijn uitgeschakeld), en evenmin alle staatsraden gezamenlijk, maar het collectief van de ‘leden‘ van de Raad van State. Dat zijn er niet zoveel. Voor zover de beschikbare foto’s daar een goed zicht op verschaffen, zijn die volgens mij desondanks niet altijd per definitie allemaal in de Ridderzaal aanwezig tijdens een troonrede. Laten we zeggen dat de handtekening van grand old lady Yvonne Timmerman-Buck de handtekening van het koninklijk gezag wordt. Daarmee kan een nieuw kabinet worden samengesteld. De nieuwe minister-president contrasigneert immers zijn eigen benoemingsbesluit (artikel 48 Grondwet). Samen kunnen ze dan een hele nieuwe ploeg benoemen en voorzien in alle andere vacatures die bij Koninklijk Besluit vervuld moeten worden.

Wat de Staten-Generaal betreft, ligt het lastiger. Net als bij tussentijds aftredende Kamerleden, kan de Kiesraad op basis van de uitslagen van 2012 en 2015 nieuwe kandidaten verkozen verklaren. Zo lang de voorraad strekt. Als er bijvoorbeeld op de verzamelde Tweede Kamer lijsten van de VVD te weinig lijstduwers staan om opnieuw 31 kandidaten verkozen te verklaren, dan blijven die VVD-zetels leeg. Dat is echter niet het grootste probleem. Er moet onderzoek worden gedaan naar en besloten over de geloofsbrieven van de nieuw benoemde Kamerleden. Dat doen de Kamers zelf (artikel 58 Grondwet). En daarom zijn ten minste een paar overlevende Kamerleden noodzakelijk.

Volgens het verslag van de Verenigde Vergadering van 15 september 2016 waren twee parlementariërs afwezig. Twee senatoren: Knapen, wegens verblijf in het buitenland in verband met werkzaamheden voor de Parlementaire Assemblee van de OVSE, en Marcuszower, wegens bezigheden elders. Niet designated, maar survivors desalniettemin. Voor zover zij niet verdacht zullen zijn wegens die ‘bezigheden elders’, kunnen ze samen nog proberen een vergadering van de Eerste Kamer te beleggen om te besluiten over de geloofsbrieven en de toelating van de nieuwe senatoren. Dan hebben we in ieder geval weer een functionerende Eerste Kamer en voor de benoeming van een regent een Verenigde Vergadering.

Bij de Tweede Kamer werkt dat niet, want alle 150 zittende leden lijken uitgeschakeld. Dan eindigt, voor zover ik het goed zie, het staatsrecht in strikte zin en begint het behelpen met het ‘staatsnoodrecht’. Uitgaande van hoe het 200 jaar geleden allemaal begonnen is, ligt het voor de hand dat de nieuwe leden van de Tweede Kamer de eed of belofte afleggen in handen van de Koning. Dat is een soort CRTL-ALT-DEL van het bestaande systeem.

Lukt dat allemaal niet, dan ligt nog het ultieme scenario van Van Hogendorp uit 1813 in de kast. Hij probeerde bij het vertrekken van de laatste Fransen ook om met de overgebleven bejaarde leden van de oude Staten-Generaal een overgangsregering te vormen. Dat mislukte, en toen proclameerde hij in zijn eigen voortuin met zijn twee kompanen gewoon een provisorisch bewind. Dat kan natuurlijk altijd nog.

Vorige post:

Volgende post: