Wie procedeert om een varken…

door GB op 18/11/2009

in Rechtspraak

Varkenshouders en pluimveeboeren trekken al jaren hun sporen in de jurisprudentie over overheidsaansprakelijkheid. Een van de procedures is die van een aantal varkensboeren tegen de Wet herstructurering varkenshouderij uit 1998. Die wet kneep de mogelijkheden van varkensboeren om varkens te kunnen houden behoorlijk af, zodat veel boeren schade ondervonden. Ze claimden dan ook dat ze gecompenseerd zouden worden.

De belangrijkste overwinning die zij behaalden was dat de Hoge Raad op 16 november 2001 oordeelde dat een gerechtshof nader moest bekijken of er in een concreet geval inderdaad sprake was van een zogenaamde ‘excessive burden’, die niet ongecompenseerd kon blijven. Op 17 november 2009 heeft het Gerechtshof Arnhem deze concrete gevallen definitief beoordeeld. Eén boer kan een schadevergoeding tegemoet zien.

Ervan uitgaande dat er niet opieuw cassatieberoep wordt ingesteld eindigt hier een interessante procedure. De Hoge Raad had zich eerder (in Kooren-Maritiem) heel onderdanig geschikt in alles wat maar een beetje in de buurt van het toetsingsverbod komt. Dat zou opgaan voor toetsing aan het zogenaamde égalité-beginsel. Dat beginsel schrijft voor dat een op zichzelf correct besluit soms dermate zwaar in het nadeel is van een individu dat deze gecompenseerd moeten worden. Maar vervolgens hobbelt dezelfde Hoge Raad via artikel 1 Eerste Protocol EVRM om zijn zelfopgeworpen barrieres heen. Uiteindelijk stelt de Hoge Raad namelijk alsnog grotendeels dezelfde vraag: is een bepaalde formele wet niet soms onevenredig belastend? Voor juristen werpt dat onder andere de vraag op of het niet zuiverder is om nadeelcompensatie in eigen, nationale hand te houden en niet te laten verlopen via een internationaalrechtelijke norm. Die vraag wordt door Roel Schutgens in zijn proefschrift bevestigend beantwoord.

Waar de bestuursrechtspraak door Zembla op de korrel wordt genomen is de stand hier: 10 jaar procederen levert een mooi proefschrift op, en één tevreden varkensboer.

Vorige post:

Volgende post: