Wiens idee was de benoeming van Teeven dan wel?

door GB op 15/02/2017

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Wiens idee was de benoeming van Teeven dan wel?

Nog even over Teeven. Vandaag stuurde de minister van BZK een brief naar de Kamer waarin hij meedeelde dat hij geen voordracht had gedaan voor de benoeming van een lid van de Afdeling advisering van de Raad van State, noch voornemens was dat binnen korte termijn te doen. Die brief is staatsrechtelijk behoorlijk uitzonderlijk, omdat de homogeniteit van de ministerraad zich slecht verdraagt met het doen van dergelijke mededelingen. Dat de kwestie aanstaande vrijdag niet op de agenda staat in de Trêveszaal, is echter minder uitzonderlijk. Premier Rutte schijnt de regel te hanteren dat gelekte onderwerpen onverbiddelijk van de agenda van de ministerraad worden afgevoerd. Degene die gelekt heeft, verijdelde daarmee effectief de benoeming van Teeven. Wie zou dat gedaan hebben? Bij de lijsttrekker van de PvdA staat de deur in ieder geval open. Van Asscher lekte uit dat hij onaangenaam verrast was door de voorgestelde benoeming.

Dat Asscher van niets wist en Plasterk geen haast heeft, maakt wel duidelijk dat de PvdA niet gedreven wordt door een brandende wens om Fred zo snel mogelijk weer aan een baantje te helpen. Van de politieke leiding van de VVD is het ook moeilijk voorstelbaar dat zij de campagne weer wilden verrijken met nieuwe episode van de bonnetjes-affaire. De Raad van State als instituut kan evenmin blij worden van alle kritiek die ze nu te verstouwen krijgen. Als zij per se een crimefighter wilden, dan zijn er toch ook Officieren te vinden die minder controverse oproepen. De vraag dringt zich dus op wiens idee de benoeming van Teeven dan eigenlijk wel is.

De formele regels stonden al in de vorige post over dit onderwerp. Maar met de relevante staatkundige conventies kan het spoor nog iets verder worden gevolgd. Ik weet niet beter dan dat het ideologische smaldeel waarin een vacature valt, een voordracht voor de vervanging mag doen die in beginsel door alle overige staatsraden van een andere politieke kleur wordt gerespecteerd. Dat het vertrek van de geprofileerde VVD-ers Wiebenga en de onlangs vertrokken Griffith wordt gevolgd door de voordracht van het VVD-Kamerlid Teeven, past hierbij. En het is ook duidelijk waar het moet zijn begonnen: bij de staatsraden van VVD-huize. De politieke achtergrond van staatsraden is echter niet gemakkelijk vast te stellen. Maar uit eerdere carrières valt wel iets af te leiden. Franssen heeft zeker liberale sporen verdiend en volgens mij is Roes ook een VVD’er. Als alles volgens het boekje is gelopen, was de benoeming van Teeven in ieder geval hun idee en hebben de overige staatsraden zich aan de conventie gehouden de voordracht van de VVD’ers te respecteren.

De conventie dat in de Raad van State elk politiek smaldeel zijn eigen vervanging verzorgt, is een oud radartje in de verzuilde partijendemocratie. De discussie daarover en die over de partijpolitieke benoemingen in het algemeen, is voor het staatsrecht interessant. Dat wat vroeger evenredig heette, geldt tegenwoordig als een kartel. Oude vormen en gedachten sterven echter minder makkelijk dan dat ze in diskrediet worden gebracht. Dat blijkt wel uit het feit dat Teevens benoeming anno 2017 nog gewoon de agenda van de ministerraad kan halen zonder dat iemand zich afvraagt wat de vice-premier daarvan vindt. De kritiek is echter nu zo heftig, dat de dagen van deze conventie toch wel geteld lijken.

Misschien moet in een verkiezingsdebat eens aan de kandidaten worden gevraagd of zij vooraf willen uitsluiten dat zij in de formatie afspraken maken over de opvolging van vice-president Donner, die in de volgende kabinetsperiode immers 70 wordt. Hun antwoord zal hoe dan ook informatief zijn voor de stand van deze discussie.

Vorige post:

Volgende post: