Wildersproces in campagnetijd?

door GB op 18/04/2010

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Weet iemand eigenlijk wanneer het inhoudelijke proces tegen Wilders begint? Al voor de val van het kabinet besloot de rechtbank dat voor 1 maart de verhinderdata tussen 1 juni en 31 oktober moesten worden opgegeven. Daarmee bestaat de mogelijkheid om in de week voor de verkiezingen alvast requisitoir en pleidooi te houden, en na de verkiezingen – terwijl Wilders tussendoor even bij de majesteit langs moet om haar te adviseren over de samenstelling van haar regering – repliek en dupliek.

Ik geef het de rechtbank in ieder geval te doen om hier een zuivere afweging in te maken. En ik ben benieuwd of Wilders zelf 1 tot 9 juni als verhinderdata heeft aangemerkt wegens campagneverplichtingen. Heeft hij dat niet, dan staat in ieder geval al vast wie het proces het meest  politiek wil maken.

UPDATE: Mailtje van de voorlichting Amsterdamse Rechtbank in de bus. ‘De zittingsdata in de zaak van de heer Wilders zijn thans nog niet bekend. Wij hopen de data binnenkort bekend te kunnen maken www.rechtspraak.nl

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 J. Jan Willem van Waning 22/04/2010 om 13:30

Zolang in onze Grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert (Art.90), mag revisionistische ‘Groot-Israel’ zionist Geert Wilders geen deel uitmaken van enig kabinet.
Laat dat duidelijk zijn bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Het nastreven van een Groot-Israel waar geen plaats is voor een soeverein Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, is strijdig met alle VN/VR-resoluties terzake.

Art. 93 van de Grondwet luidt: Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.

Art. 94: Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

http://www.vkblog.nl/bericht/306046/Revisionistische_%27Groot-Israel%27_Zionist_Geert_Wilders_mag_niet_regeren

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: