Wordt (civielrechtelijk) vervolgd

door Ingezonden op 07/12/2011

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Post image for Wordt (civielrechtelijk) vervolgd

Opmerkelijk nieuws afgelopen week, het OM gaat proberen om de vereniging Martijn via de civiele rechter verboden te laten verklaren en te ontbinden. Op 18 juni was het OM nog tot de conclusie gekomen dat het aanpakken van de pedofielenvereniging via de strafrechtelijke weg of via het civiele pad niet mogelijk was en op 21 november had het gerechtshof te Leeuwarden in een artikel 12 sv-procedure geoordeeld dat het OM niet gehouden was om de vereniging strafrechtelijk te vervolgen. Ook minister Opstelten had eerder aan de Kamer bericht dat de vereniging niet in verband kon worden gebracht met de strafbare feiten, gepleegd door (oud)bestuursleden van de vereniging.

Nu gaat het OM toch het civielrechtelijke pad bewandelen om Martijn te verbieden en ontbinden. Heeft Opstelten het OM onder druk gezet? Of onderschat ik de politieke invloed van Henk Bres?

Dat Opstelten gebruik heeft gemaakt van zijn aanwijzingsbevoegdheid is onwaarschijnlijk, nu hij heeft aangegeven daar liever geen gebruik van te maken. Bovendien lijkt Opstelten geheel onwetend te zijn geweest van de aankomende beslissing van het aankomende besluit van het OM om Martijn toch civielrechtelijk aan te pakken.

Op 5 september berichtte minister Opstelten namelijk:

Een aantal (ex-)bestuursleden van de vereniging heeft zich (als natuurlijk persoon) schuldig gemaakt aan of wordt verdacht van het plegen van strafbare feiten. Er kan op dit moment echter geen verband worden gelegd met de vereniging als rechtspersoon.

Om vervolgens op 22 november het volgende aan de Kamer te sturen:

Op 5 september 2011 heb ik uw Kamer een brief gezonden (Kamerstuk 32 500 VI, nr. 121) waarin ik reeds ben ingegaan op de (on)mogelijkheden tot straf- en civielrechtelijke aanpak van de vereniging. Aan het daarin omschreven juridisch kader heb ik op dit moment niets toe te voegen.

Tamelijk opmerkelijk dat het OM dan twee dagen later laat weten toch naar de civiele rechter te stappen. Eerlijkheidshalve moet wel worden vermeld dat Opstelten eerder had gemeld dat het OM wel scherp op de vereniging zou blijven letten.

In zijn brief van 24 november aan de Kamer, waarin hij het besluit van het OM meedeelt, spreekt Opstelten doodleuk van een ‘aanvulling’ op zijn eerdere brieven, maar niet valt te ontkennen dat dit toch een flinke koerswijziging is. Op andere gebieden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, presenteerde Opstelten ‘elke dag een nieuw plan’, maar waar het om de aanpak van Martijn ging, heeft hij een afwachtende houding aangenomen. En dat nou juist op een gebied waar de Kamer hem steeds achter de broek zit, zo houdt Tweede Kamerlid Arib (PvdA) maar niet op om vragen over dit onderwerp te stellen en is Omtzigt (CDA) zelfs met vragen naar het Comité van Ministers van de Raad van Europa gestapt.

Misschien was Opstelten terughoudend omdat hij bang was dat vervolging zal mislukken, en dat hem zal worden aangerekend, maar door het besluit van het OM om toch te vervolgen heeft hij zich het kaas van het brood laten eten.

Conclusie: wordt vervolgd.

Marijn van der Sluis, docent staatsrecht UvA

1 WJLH 07/12/2011 om 12:24

De kaas van het brood laten eten? Tenzij de civiele rechter niet tot een verbod overgaat. Of is die mogelijkheid nu eensklaps uitgesloten?

2 Marijn van der Sluis 12/12/2011 om 11:40

Ik denk dat in zo’n geval de problemen voor Opstelten nog groter worden; dan zal er namelijk druk op hem worden uitgeoefend om een andere mogelijkheid te creëren om de vereniging te verbieden.

Vorige post:

Volgende post: