Zalmsnippers

door GB op 03/03/2009

in Uncategorized

En weer doet een minister verslag. Dit keer geen droevige zelfrechtvaardiging, maar een inkijkje in echte macht. Het gaat namelijk om Gerrit Zalm. Media – die dat boek natuurlijk al onder embargo hebben gelezen – halen ieder hun eigen krenten uit de pap. De Telegraaf mijmert over liberale heerschappij terwijl Trouw emotionele verdieping constateert. Welke krent halen we er hier uit? Deze:

Zalm blijkt overwogen te hebben af te treden toen bekend werd dat ambtenaren op Financiën in de zestiger jaren steken hadden laten vallen bij hun omgang met joodse nalatenschappen. Wat dat ‘bekend worden’ precies is, weet ik nog niet. In ieder geval voelde Zalm de behoefte om politieke verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. Ambtelijke adviseurs schijnen hem toen op de rails te hebben gehouden en Zalm schrijft: ‘Je kunt de erfzonde niet toepassen in het staatsrecht.’

Mooi gevonden. Maar is dat zo? Verantwoordelijkheid voor ambtenaren is sowieso een constructie. Bovendien is de verantwoordelijkheid verbonden aan het ambt, niet aan de persoon, en proberen we het landsbestuur nog een beetje van continuiteit te voorzien. Aan de andere kant: je kunt Albayrak toch niet nu verantwoordelijk stellen voor het beleid van Verdonk voor zover ze dat meteen na haar aantreden heeft gewijzigd. En om nu nog over de Zeven Provinciën te beginnen als duidelijk wordt dat het toch echt een gericht bombardement was…
1 FTG 04/03/2009 om 14:48

Ik denk wel dat je Abbayrak (als staatssecretaris) verantwoordelijk kunt houden: zoals je zelf al zegt is de verantwoordelijkheid verbonden aan het ambt. De minister (of staatssecretaris) is dus verantwoordelijk, ook voor door anderen gevoerd beleid. Een andere vraag is echter of die verantwoordelijkheid meebrengt dat je het vertrouwen opzegt in de persoon die op dat moment het ambt vervult. En het zou inderdaad raar zijn om het vertrouwen in de persoon Albayrak op te zeggen in verband met beleid dat gevoerd is door Verdonk.

Vorige post:

Volgende post: