Zaterdagse onzinnigheid: Kamervragen

door Redactie op 08/11/2009

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Zaterdagse onzinnigheid: Kamervragen

Als ik op feestjes aan de andere aanwezigen vertel dat ik ambtenaar bij een ministerie ben, word ik nog wel eens meewarig aangekeken: ambtenaren, dat zijn toch mensen die de hele dag koffie drinken? Die voortdurend herhalingen van zetten uitwisselen in volslagen overbodige vergaderingen? Die hun leegte proberen te maskeren met een onbegrijpelijk jargon? Ik erger me zeer aan dat soort vooroordelen, maar houd me altijd groot. Kalm leg ik dan uit hoeveel tijd er in serieuze ambtenarenarbeid gaat zitten, bijvoorbeeld in het beantwoorden van kamervragen. Zie bijvoorbeeld deze vragen van het lid De Roon (PVV) over een vermeende excursie van tbs’ers naar Parijs.

Zoals u ziet zijn de vragen gesteld op 1 oktober 2009, en zijn deze dankzij noeste inspanningen op het departement reeds op 18 oktober 2009 beantwoord. Geen gemakkelijke opgave, want vooral de derde vraag (“Indien u vraag 2 bevestigend beantwoordt, deelt u de mening dat dit onacceptabel is en dat degene die dit heeft besloten ook een terbeschikkingstelling verdient?”) was tamelijk ‘tricky’.

Hoe slagen wij erin zo snel en efficiënt te werken? Het antwoord is simpel: het departement functioneert als een goed geoliede machine. De vraag komt terecht bij een individuele ambtenaar van de verantwoordelijke functiegroep. Die stelt een concept op dat door het groepshoofd wordt gecorrigeerd. Deze krijgt daarbij assistentie van de Eenheid Research, die de feitelijke onderbouwing van de antwoorden corrigeert, en van de Dienst Secretariële Ondersteuning. Het groepshoofd stuurt de vragen door naar de verantwoordelijke afdeling, en nadat de clustercoördinator en de afdelingschef – de twee functies zijn incompatibel – er hun plasje over gedaan hebben in het wekelijkse afdelingsoverleg, gaat de zaak door naar het sectorhoofd en – vervolgens – de directeur. Constateert die gebreken (bijvoorbeeld dat het betreffende kamerlid niet voldoende geKIRd wordt), dan gaan de vragen via de hiervoor beschreven lijn weer terug naar de verantwoordelijke ambtenaar bij wie het proces begon.

Helder, transparant en efficiënt dus: nadat het proces doorlopen is, kan de minister of staatssecretaris zo tekenen. Nu is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Zo meenden de Stuurgroep Kamervragen en de Werkgroep Inlichtingenplicht in deze zaak dat zij allebei bevoegd waren in dezen een gemotiveerd advies uit te brengen. Met een extra ingelaste vergadering was echter al snel de kou uit de lucht. En als over twee maanden (met een mogelijke uitloop naar 2013) het advies van de interdepartmentale evaluatiecommissie Relatie Regering-Parlement uitkomt, dan zullen dit soort competentieconflicten helemaal tot het verleden behoren. Wellicht kan ik deze bijdrage dan voortaan op zaterdag leveren.

1 FJJ 08/11/2009 om 17:21

Het is inderdaad belangrijk in het oog te houden dat bij beantwoording van kamervragen het protocol wordt gevolgd. Als de afstemming goed gelukt is en ook de verantwoordelijkheden helder en transparant in de organisatie zijn belegd, staat de goedwillende ambtenaar niets meer in de weg om door middel van zorgvuldig uitgevoerde chicanes de geachte afgevaardigde van de regen in de drup te helpen. Mocht hiervoor onverhoopt onvoldoende taakstelling bestaan, dan kan altijd nog worden besloten bilateraal bij te plussen. Verder is het van belang door middel van voldoende kluit en riet de politieke wind in een voor de bewindspersoon juiste richting te laten waaien.

2 RML 09/11/2009 om 16:42

@FJJ: is dit nou wat er bedoeld wordt met "geKIRd"?

3 FJJ 11/11/2009 om 19:19

Op de door RML gestelde vraag zou ik graag in drieledige zin willen antwoorden. Geenszins kan worden uitgesloten dat het antwoord bevestigend dient te luiden, evenmin kan worden ontkent dat een ontkennend antwoord welzeker tot de mogelijkheden behoord, terwijl het antwoord natuurlijk nooit zo kan worden uitgelegd dat een eventuele genuanceerde beantwoording bij voorbaat wordt gepretendeerd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting, enz.

Vorige post:

Volgende post: