Zelfreflectie III

door PWdH op 23/03/2009

in Uncategorized

Het verhaal gaat verder. In Trouw prijzen Frank Ankersmit en Leo Klinkers (bestuurskundige) het rapport ‘Vertrouwen en Zelfvertrouwen’ het graf in. Dit omdat het rapport geen systematische verklaring op de vraag waarom het parlement zijn drie ‘constitutionele kerntaken’ vertegenwoordiging, medewetgeving en controle zo verwaarloosd.

Niets minder dan de opkomst van de beleidsnota in de jaren zeventig identificeren Ankersmit en Klinkers als oorzaak voor de teloorgang van reputatie en werkwijze van het parlement. De introductie daarvan maakte de volksvertegenwoordigers tot ambtenaren en introduceerde op zijn beurt het desastreuze commissiestelsel.

In staccato: het werken in het toen ontstane commissiestelsel triggerde de noodzaak om specialisten voor het Kamerwerk te werven; deze richtten zich uitsluitend op het ’eigen departement’, wat leidde tot de zogeheten departementalisering van de Kamer. Hierdoor maakten politiek-ideologische debatten van generalisten plaats voor ambtelijk-instrumentele discussies tussen specialisten. Om voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de departementen werden de specialisten ondersteund met een groeiende groep fractie- en persoonlijke assistenten. De structuur van de vaste commissies plaatste de Tweede Kamer met het gezicht naar het kabinet en met de rug naar de samenleving. En zo ging de Tweede Kamer meebesturen, 150 ministertjes, elk ondersteund door een klein eigen departementje. Reddeloos.

Kamerleden die telkens om een andere cultuur vragen zitten dan ook op het verkeerde spoor. Het is die structuur die niet deugt. Ingrijpen in het systeem dus.

In dit geval door – tenminste – het commissiestelsel met de grond gelijk te maken, de specialisten de deur te wijzen, de fractie-assistenten aan een andere baan te helpen, de externe adviesorganen te richten naar het parlement, en door met een vijftal thema-commissies per regeerperiode een draai van 180 graden te maken. Alleen zo zal de Tweede Kamer weer met het gezicht naar de samenleving staan en met de rug naar het kabinet.

Ik moet zeggen, hun tirade werkt aanstekelijk. Voor de echte liefhebbers: woensdag 25 maart organiseert de Kamer een openbare conferentie over het thema. Die is inmiddels volgeboekt, maar de livestream staat aan.

Vorige post:

Volgende post: