Zwarte Doos niet beschikbaar

door GB op 27/02/2009

in Haagse vierkante kilometer

De rol van Pieter van Vollenhoven, pardon mr. Pieter van Vollenhoven, begint nu wel een merkwaardige te worden. Niet alleen vonden hij en een stuk of vijf onderzoekende makkers het nodig om meteen na de vliegtuigramp de hulpverleners voor de voeten te lopen, analyses het land in te slingeren van het kaliber ‘het lijkt erop alsof de piloot zo lang mogelijk heeft willen vliegen’ en in NoVa te komen zitten, nu weigert meneer ook nog eens de zwarte doos aan Justitie te geven. Let vooral op de argumentatie dat Justitie de doos alleen mag uitlezen als die hem eerder te pakken had weten te krijgen dan de Onderzoeksraad. Vandaar dat-ie er zo snel bij was. De Black Box is eigenlijk oranje, dus over het opsporen ervan hoef je hem niet veel te vertellen.

Misschien kan iemand hem er even aan herinneren dat hij nog altijd lid is van het Koninklijk Huis. Als zodanig geldt er namelijk een bijzonder type ministeriële verantwoordelijkheid voor hem, de zogenaamde ‘afgeleide ministeriële verantwoordelijkheid’. Zoals die genoemd wordt, want in de kern is het eigenlijk iets anders.
Die term is op zichzelf onzuiver. De heren Oud en Drees, met hun notitie uit 1964 min of meer de geestelijke vaders van dit idee, spraken over een ‘indirecte ministeriële verantwoordelijkheid’. Eigenlijk is dat beter, omdat daarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat de verantwoordelijkheid van een minister voor het handelen van een lid van het Koninklijk Huis een verbijzondering is van de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen van de minsiter. Het gaat om de vraag of de minister iets had moeten doen of nalaten in de richting van deze specifieke personen, die soms wel dicht bij de troon staan. Dat is dan zuiverder te onderscheiden van de verantwoordelijkheid die de minister draagt voor het handelen van de koning. Voor diens daden is de minister volledig verantwoordelijk. (Bron: diss. R.K.Visser)
Hoe dan ook. Zowel indirect als afgeleid lijkt het mij dat er reden is voor gefronste wenkbrouwen wanneer een lid van het Koninklijk Huis, de voormalige reserve prins-gemaal, niet alleen nuttig aanvullend onderzoekswerk doet, maar ook tijd over heeft om Justitie in de wielen te rijden.
1 RJvE 28/02/2009 om 14:38

De Onderzoeksraad is naar mijn beste weten bij rijkswet opgericht en heeft een behoorlijk onafhankelijke positie. Dat wist de Kamer natuurlijk ook toen de leden (en de voorzitter) geïnstalleerd werden door de minister van BZK. je zou dus ook kunnen zeggen dat de Kamer zich bij deze onafhankelijke positie van Van Vollenhoven heeft neergelegd. En zou Jee-Pee-de-Em-Pee nu echt hierom ruzie gaan maken met de Kamer?

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: