Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

Het is voor een voorzitter niet eenvoudig overeind te blijven in een Tweede Kamer die zo rumoerig en onhandelbaar is als een groep schoolkinderen in een attractiepark. Het helpt dan als je de regels en gebruiken van de Kamer door en door kent. Ook op dit punt faalt Anouchka van Miltenburg echter, zoals blijkt uit haar optreden tijdens het recente Europadebat.

Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde? Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

Een tijdje geleden berichtten we over de zaak van de verschoven veendijk te Wilnis. De gemeente De Ronde Venen sprak het hoogheemraadschap aan tot vergoeding van de schade als gevolg van de dijkverschuiving. De gemeente baseerde haar vordering primair op de risicoaansprakelijkheid voor opstallen van art. 6:174 BW. Nu het vervolg van deze zaak.

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?) De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

Ouderenschisma: l’histoire se répète?

Pechvogel van de week is toch wel ouderenpartij 50PLUS. De partij behaalde nét geen zetel in Europees Parlement en zag enkele dagen later de tweekoppige Tweede Kamerfractie uit elkaar knallen. De hele gang van zaken doet sterk denken aan de ondergang van een eerdere ouderenpartij, het Algemeen Ouderenverbond (AOV).

Ouderenschisma: l’histoire se répète? Ouderenschisma: l'histoire se répète?

Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014

Het toestaan van stemfies in stemlokalen is in strijd is met het huidige stelsel van de Kieswet. Indien die wel worden toegestaan pleegt de overheid daarmee een onrechtmatige daad pleegt, aldus Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Stembureaus moeten op 22 mei 2014 stemfies actief tegengaan, met hulp van kritische kiezers.

Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014 Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014

Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

Dat het er bij de stemmingen in de Eerste Kamer nogal apart aan toegaat, is geen geheim. Er wordt stemfraude gepleegd, senatoren onthouden zich van stemming waar dat helemaal niet kan, er worden wetsvoorstellen aangenomen met niet-bestaande meerderheden en er worden moties aangenomen die eigenlijk verworpen zijn. Nu is een motie verworpen verklaard die eigenlijk gewoon is aangenomen.

Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

Leugens, grove leugens en zetelvoorspellingen

De nationale media schieten behoorlijk tekort als het gaat om het geven van een goed beeld van de politieke krachtsverhoudingen van dit moment op Europees niveau. Gelukkig zijn er dan nog initiatieven op internet te vinden. Maar ook die zijn verre van perfect.

Leugens, grove leugens en zetelvoorspellingen Leugens, grove leugens en zetelvoorspellingen

Timmermans als reguleringstsaar?

door AM 10/09/2014
Thumbnail image for Timmermans als reguleringstsaar?

De laatdunkende reacties op het bericht dat minister Timmermans de post ‘Better Regulation’ (‘Betere Regelgeving’ of ‘Betere Regulering’) krijgt, zijn wel wat bijgetrokken, al gaan de meeste positieve reacties over de aankondiging van Juncker dat Timmermans zijn rechterhand wordt. Het beeld van “chef personeelszaken” is naar de achtergrond verdwenen, maar “chef regeltjes”, zoals een krant het […]

2 reacties Lees verder →

Een regeringswissel in Frankrijk

door JWvR 29/08/2014
Thumbnail image for Een regeringswissel in Frankrijk

Frankrijk verkeert in een behoorlijk diepe crisis. Economisch, politiek en naar het zich laat aanzien ook constitutioneel. Na de zoveelste publieke sneer van minister van Economische Zaken Montebourg vanwege het sociaal-economische beleid van de regering, was het voor premier Manuel Valls begin deze week welletjes. Valls eiste bij President Hollande dat Montebourg moest gaan. Hollande […]

0 reacties Lees verder →

Rechtsvorming en rechtsbescherming

door RdG 28/08/2014
Thumbnail image for Rechtsvorming en rechtsbescherming

Met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspraak is twee jaar geleden een aantal belangrijke veranderingen in gang gezet. Lagere rechters hebben inmiddels de mogelijkheid gekregen prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad (art. 393 Rv), de selectie aan de poort is ingevoerd (art. 80a RO) en de opzet van en toegang tot de cassatiebalie […]

0 reacties Lees verder →

Update ministerraad 22 augustus 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 26/08/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 22 augustus 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ministerraad is weer gaan draaien. Nadat de ministers – en staatssecretarissen – eerst al in spijkerbroek bijeen waren gekomen in Diepenheim, vergaderden de eersten vrijdag weer gewoon in de Treveszaal. Het is alweer haast een cliche om te constateren, maar de wereld is sinds de laatste aflevering in deze serie behoorlijk veranderd. Het was […]

4 reacties Lees verder →

Rechtspraak: vraagstukken van bekostiging

door JAdB 19/08/2014
Thumbnail image for Rechtspraak: vraagstukken van bekostiging

Een basisschool gaf subsidiegeld uit om leerlingen van en naar de school te vervoeren. Dat is niet conform de regels, vond de minister. Een school moet (kort gezegd) de bekostiging besteden ten behoeve van het onderwijs; zie art. 148 Wet op het primair onderwijs. De minister vordert het verkeerd bestede geld terug door op grond van art. 4:49, eerste […]

0 reacties Lees verder →

Staatshervorming in België: editie 6

door WVDB 11/08/2014

Na de langste regeringscrisis uit de Belgische geschiedenis en onderhandelingen die in 2007 reeds 194 dagen en in 2010-2011 nog eens 545 dagen aansleepten, werd op 11 oktober 2011 het zogenaamde Vlinderakkoord gesloten. Dit institutioneel akkoord vormde de grondslag voor de zesde staatshervorming. Van de respectievelijk dertien en tien politieke partijen die in de Kamer […]

0 reacties Lees verder →

Geheimen van het Binnenhof V: De graven van de graven

door LD 02/08/2014
Thumbnail image for Geheimen van het Binnenhof V: De graven van de graven

Direct ten noorden van de grote Ridderzaal stond tot 1879 een religieus gebouw met de naam Hofkapel. De Hofkapel is in de 13e eeuw gebouwd en wordt doorgaans toegeschreven aan graaf Floris V (graaf van 1256-1296). Oorspronkelijk was het gebouw uiteraard aan de katholieke eredienst gewijd. In 1580 kwam het gebouw in hervormde handen en […]

0 reacties Lees verder →

Geheimen van het Binnenhof IV: Gouden Willem

door LD 24/07/2014
Thumbnail image for Geheimen van het Binnenhof IV: Gouden Willem

De naam ‘Willem’ is tamelijk populair onder degenen die Nederland of belangrijke delen daarvan in de laatste 800 jaar hebben geregeerd. Zes graven van Holland droegen de naam Willem, terwijl ook vijf stadhouders en drie koningen zo heetten. Als we ook de namen Wilhelmina en Willem-Alexander meerekenen, komt het aantal koning(inn)en zelfs op vijf. Er […]

0 reacties Lees verder →

Verhaal zonder einde

door Ingezonden 19/07/2014
Thumbnail image for Verhaal zonder einde

Het recht staat ergens voor, en daarom moet je ook staan voor het recht. Niet louter een zaak van wetten, regels, uitspraken en rechtsgeleerde literatuur. Het recht is zoveel meer: cultuurproduct, heen en weer van geest naar letter, maar vooral een verhaal dat het verdient steeds opnieuw verteld te worden. Weinigen begrepen dat beter dan […]

2 reacties Lees verder →

Geheimen van het Binnenhof III: In de schaduw van de Ridderzaal

door LD 17/07/2014
Thumbnail image for Geheimen van het Binnenhof III: In de schaduw van de Ridderzaal

De meeste bezoekers van het Binnenhof lopen van poort tot poort. Ze komen vanaf het Buitenhof via de Stadhouderspoort het Binnenhof op, lopen wat rond op het terrein voor de Ridderzaal en rondom de fontein, om vervolgens langs de gebouwen van de Eerste Kamer en het ministerie van Algemene Zaken de Mauritspoort te bereiken en […]

0 reacties Lees verder →