Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

Iedereen ouder dan drie heeft het al eens meegemaakt: een kabinetscrisis die eindigde in vervroegde verkiezingen. Dit komt voort uit artikel 64 lid 1 van de Grondwet. Dat bepaalt dat de regering de macht heeft het parlement vroegtijdig te ontbinden. Axel Boomgaars betoogt dat die regel is achterhaald en dat ontbinding van de Tweede Kamer in haar eigen handen moet komen.

Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden! Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

Het is voor een voorzitter niet eenvoudig overeind te blijven in een Tweede Kamer die zo rumoerig en onhandelbaar is als een groep schoolkinderen in een attractiepark. Het helpt dan als je de regels en gebruiken van de Kamer door en door kent. Ook op dit punt faalt Anouchka van Miltenburg echter, zoals blijkt uit haar optreden tijdens het recente Europadebat.

Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde? Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

Een tijdje geleden berichtten we over de zaak van de verschoven veendijk te Wilnis. De gemeente De Ronde Venen sprak het hoogheemraadschap aan tot vergoeding van de schade als gevolg van de dijkverschuiving. De gemeente baseerde haar vordering primair op de risicoaansprakelijkheid voor opstallen van art. 6:174 BW. Nu het vervolg van deze zaak.

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?) De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

Ouderenschisma: l’histoire se répète?

Pechvogel van de week is toch wel ouderenpartij 50PLUS. De partij behaalde nét geen zetel in Europees Parlement en zag enkele dagen later de tweekoppige Tweede Kamerfractie uit elkaar knallen. De hele gang van zaken doet sterk denken aan de ondergang van een eerdere ouderenpartij, het Algemeen Ouderenverbond (AOV).

Ouderenschisma: l’histoire se répète? Ouderenschisma: l'histoire se répète?

Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014

Het toestaan van stemfies in stemlokalen is in strijd is met het huidige stelsel van de Kieswet. Indien die wel worden toegestaan pleegt de overheid daarmee een onrechtmatige daad pleegt, aldus Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Stembureaus moeten op 22 mei 2014 stemfies actief tegengaan, met hulp van kritische kiezers.

Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014 Stemfie is (toch) onrechtmatig – een oproep tot actie op 22 mei 2014

Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

Dat het er bij de stemmingen in de Eerste Kamer nogal apart aan toegaat, is geen geheim. Er wordt stemfraude gepleegd, senatoren onthouden zich van stemming waar dat helemaal niet kan, er worden wetsvoorstellen aangenomen met niet-bestaande meerderheden en er worden moties aangenomen die eigenlijk verworpen zijn. Nu is een motie verworpen verklaard die eigenlijk gewoon is aangenomen.

Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

Europese fractie Farage valt uiteen

door MD 17/10/2014
Thumbnail image for Europese fractie Farage valt uiteen

EUobserver meldt vandaag dat de fractie Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD) vandaag uiteen valt nadat het Litouwse lid Iveta Grigule eruit gestapt is. Een persbericht EFDD meldt dat Grigule gechanteerd zou zijn om uit de fractie te stappen. Anders zou ze het voorzitterschap een parlementaire delegatie naar Kazachstan niet gekregen hebben. Alle beschuldigden […]

3 reacties Lees verder →

Dereguleren

door FTG 16/10/2014
Thumbnail image for Dereguleren

In de gemeente Hollands Kroon is een dereguleringsoperatie gaande, waarbij een groot aantal bepalingen uit de APV wordt geschrapt (zie onder 7.1 de korte toelichting, onder 7.2 de nieuwe voorgestelde APV en onder 7.4 de geldende APV). De bedoeling is te komen tot terugdringen van administratieve lastendruk, vergroting van de vrijheid van burgers en bedrijven […]

0 reacties Lees verder →

Staatsrechtconferentie 2014: over de architectuur van het openbaar bestuur

door MD 15/10/2014
Thumbnail image for Staatsrechtconferentie 2014: over de architectuur van het openbaar bestuur

De Staatsrechtconferentie van 2014 heeft als thema: De architectuur van het openbaar bestuur. Over collectieve en individuele besluitvorming. Zij vindt plaats op vrijdag 19 december in Groningen. Centraal staat de vraag of de wijze waarop individuele en collectieve besluitvorming en de verantwoording daarover is vormgegeven nog steeds adequaat is. Collectieve besluitvorming is samen met collectieve […]

0 reacties Lees verder →

Boekreview: Law, Nation-Building & Transformation

door RdG 08/10/2014
Thumbnail image for Boekreview: Law, Nation-Building & Transformation

In april 1994 vinden voor het eerst na afschaffing van de apartheid  democratische verkiezingen plaats in Zuid-Afrika. In 2014 viert Zuid-Afrika twintig jaar democratie. Men rouwt om de dood van anti-apartheidsstrijder en eerste zwarte president Nelson Mandela, maar staat tegelijkertijd stil bij de enorme ontwikkeling die Zuid-Afrika heeft doorgemaakt. Na afschaffing van de apartheid werd […]

0 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 40 – On the Powers of the Convention to Form a Mixed Government Examined and Sustained

door JAdB 01/10/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 40 – On the Powers of the Convention to Form a Mixed Government Examined and Sustained

Was de convention wel bevoegd om een geheel nieuwe constitutie voor te stellen? Het korte antwoord: wat maakt het uit? Als de Amerikaanse staten een federale overheid wensen te vormen, moeten ze dat vooral doen, of het voorstel daarvoor nu door een een bevoegde conventie van prominente afgevaardigden is vastgesteld of door een toevallige, briljante passant, dat […]

0 reacties Lees verder →

Obama’s ongrondwettelijke aanval geeft uitdrukking aan bredere ontwikkeling

door Ingezonden 26/09/2014
Thumbnail image for Obama’s ongrondwettelijke aanval geeft uitdrukking aan bredere ontwikkeling

Op 10 september 2014 besloot President Obama tot het starten van een driejarige militaire campagne tegen de Islamitsche Staat (IS). Het is een zorgelijke dat hij dit deed zonder toestemming van het Congres. De beslissing is daardoor in strijd met de Amerikaanse grondwet en een speciale wet over de verdeling van oorlogsbevoegdheden. Obama kreeg hierop […]

4 reacties Lees verder →

Is de naïeve democratie echt zo gevaarlijk?

door Ingezonden 24/09/2014
Thumbnail image for Is de naïeve democratie echt zo gevaarlijk?

Onlangs vergaderde de Tweede Kamer over de aanpak van jihadstrijders die naar Syrië en Irak afreizen om zich aldaar aan te sluiten bij de strijd van IS. Dit debat is veelvuldig in de media besproken, waarbij de vraag of de 70-jarige minister van Veiligheid en Justitie Opstelten ze nog wel allemaal op een rijtje heeft […]

0 reacties Lees verder →

Uit de oude doos: Finsterwolde

door JAdB 18/09/2014
Thumbnail image for Uit de oude doos: Finsterwolde

Dit blog is bij uitstek de plaats voor staats- en bestuursrechtelijke curiosa. Die zijn niet alleen in het heden te vinden (zoals vreemde manieren om stemmen te tellen), ook het verleden bevat een schat aan anekdotes. De staatsrechtliefhebber kent Finsterwolde wel. Niet zozeer omdat staatsrechtliefhebbers ook graag 13e eeuwse kerken bezoeken, maar omdat de gemeente Finsterwolde […]

0 reacties Lees verder →

Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

door Ingezonden 17/09/2014
Thumbnail image for Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

Iedereen ouder dan drie heeft het al eens meegemaakt: een kabinetscrisis die eindigde in vervroegde verkiezingen. Dit komt voort uit artikel 64 lid 1 van de Grondwet. Dat bepaalt dat de regering de macht heeft het parlement vroegtijdig te ontbinden. Mijns inziens is die regel achterhaald en moet ontbinding van de Tweede Kamer in haar […]

8 reacties Lees verder →

Timmermans als reguleringstsaar?

door AM 10/09/2014
Thumbnail image for Timmermans als reguleringstsaar?

De laatdunkende reacties op het bericht dat minister Timmermans de post ‘Better Regulation’ (‘Betere Regelgeving’ of ‘Betere Regulering’) krijgt, zijn wel wat bijgetrokken, al gaan de meeste positieve reacties over de aankondiging van Juncker dat Timmermans zijn rechterhand wordt. Het beeld van “chef personeelszaken” is naar de achtergrond verdwenen, maar “chef regeltjes”, zoals een krant het […]

2 reacties Lees verder →