Misbruik van de Wob

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat een beroep niet-ontvankelijk verklaard mocht worden wegens misbruik van recht. Dat is zo bijzonder dat er een persbericht aan is gewijd op de website van de Raad van State. Reden genoeg voor een analyse op Publiekrecht en Politiek. (foto: Jungpionier)

Misbruik van de Wob Misbruik van de Wob

Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

Je mag als raadslid ook niets meer zeggen tegenwoordig. Voor een welgemeend 'klerewijf' krijg je al een geldboete van 150 euro. Maar hoe zat het ook al weer met de strafrechtelijke immuniteit van raadsleden?

Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging? Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

Piet-ontvankelijk

Voor het echte nieuws moet u niet bij de traditionele media zijn, maar bij dit weblog. In de Zwarte Pietenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak gebeurt namelijk iets wonderlijks op procesrechtelijk vlak. Hier en nergens anders leest u wat dat is.

Piet-ontvankelijk Piet-ontvankelijk

Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

Iedereen ouder dan drie heeft het al eens meegemaakt: een kabinetscrisis die eindigde in vervroegde verkiezingen. Dit komt voort uit artikel 64 lid 1 van de Grondwet. Dat bepaalt dat de regering de macht heeft het parlement vroegtijdig te ontbinden. Axel Boomgaars betoogt dat die regel is achterhaald en dat ontbinding van de Tweede Kamer in haar eigen handen moet komen.

Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden! Laat de Tweede Kamer zichzelf ontbinden!

Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

Het is voor een voorzitter niet eenvoudig overeind te blijven in een Tweede Kamer die zo rumoerig en onhandelbaar is als een groep schoolkinderen in een attractiepark. Het helpt dan als je de regels en gebruiken van de Kamer door en door kent. Ook op dit punt faalt Anouchka van Miltenburg echter, zoals blijkt uit haar optreden tijdens het recente Europadebat.

Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde? Hoe goed kent Anouchka van Miltenburg het Reglement van Orde?

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

Een tijdje geleden berichtten we over de zaak van de verschoven veendijk te Wilnis. De gemeente De Ronde Venen sprak het hoogheemraadschap aan tot vergoeding van de schade als gevolg van de dijkverschuiving. De gemeente baseerde haar vordering primair op de risicoaansprakelijkheid voor opstallen van art. 6:174 BW. Nu het vervolg van deze zaak.

De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?) De gebrekkigheid van een verschoven veendijk: epiloog (?)

De Staat achter de dijken

door Ingezonden 26/03/2015
Thumbnail image for De Staat achter de dijken

Op 20 maart jl. sprak ik mijn oratie uit met als titel ‘de Staat achter de dijken’. Daarmee aanvaardde ik in het openbaar mijn ambt als hoogleraar Publiek organisatierecht, in het bijzonder op het terrein van het waterbeheer aan de Universiteit Utrecht. In mijn rede ga ik in op recente enorme decentralisatie van bestuurstaken en dat […]

0 reacties Lees verder →

Ik stond erbij en keek ernaar. Strafbaar?

door Ingezonden 11/03/2015
Thumbnail image for Ik stond erbij en keek ernaar. Strafbaar?

Vorige week wees de Rechtbank Oost-Brabant vonnis tegen vier verdachten naar aanleiding van een zeer gewelddadig schietincident op de provinciale weg. Drie werden er veroordeeld, één verdachte werd vrijgesproken. Van de vrijgesproken persoon was zijn bijdrage aan het incident op basis van het voorhanden bewijs niet goed te beoordelen. Dat kwam niet in de laatste […]

0 reacties Lees verder →

Hoezo, ‘open overheid’?

door Ingezonden 02/03/2015
Thumbnail image for Hoezo, ‘open overheid’?

Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) zal op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Het doel van deze nieuwe wet is – aldus de memorie van toelichting – om overheden en semi-overheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur […]

0 reacties Lees verder →

Coalitiepuzzel

door CM 26/02/2015
Thumbnail image for Coalitiepuzzel

Alle recente peilingen voor de Eerste Kamer, inclusief de meest recente meta-peiling, voorspellen immense politieke verschuivingen na de komende verkiezingen in mei. Mocht het kabinet binnenkort vallen, dan zou de nieuwe samenstelling van de Senaat nog wel eens heel lastig kunnen worden bij een volgende kabinetsformatie, of die nu snel of pas over een jaar […]

1 reactie Lees verder →

Haaksbergen: ontvankelijkheid, causaliteit en relativiteit

door JAdB 19/02/2015
Thumbnail image for Haaksbergen: ontvankelijkheid, causaliteit en relativiteit

Het monstertruckdrama in Haaksbergen kent een uniek juridisch vervolg. Dat (de nabestaanden van) de slachtoffers hun schade vergoed willen zien ligt voor de hand. Evenzeer ligt het voor de hand dat daarbij de pijlen op de gemeente worden gericht. Voor het succesvol aansprakelijk kunnen stellen van de gemeente dient echter wel een onrechtmatig handelen aanwijsbaar […]

0 reacties Lees verder →

Pleidooi voor een Constitutioneel Beraad

door GB 16/02/2015
Thumbnail image for Pleidooi voor een Constitutioneel Beraad

Het is de ervaring van veel eerstejaars rechtenstudenten: gebeld worden door de verontwaardigde oom met een snelheidsboete. ‘Jij studeert toch rechten,’ begint dan het verzoek om gratis rechtsbijstand. Voor studenten zijn die telefoontjes leerzame momenten. Om te beginnen is de kans niet denkbeeldig dat de betrokken oom doorgaans stevige standpunten verkondigt over de in zijn […]

2 reacties Lees verder →

Hypocrisie en religie

door CM 02/02/2015
Thumbnail image for Hypocrisie en religie

Het is een koude dag in februari 2020. Enkele dagen eerder is het Amerikaanse leger van de Republikeinse president Ben Carson met groot machtsvertoon Jemen binnengevallen in het kader van de immer voortdurende War on Terror. Berichten over burgerslachtoffers (“collateral damage”) stapelen zich op in de media en ook in Nederland is de verontwaardiging groot. […]

1 reactie Lees verder →

Magie en de vrijheid van onderwijs

door JAdB 30/01/2015
Thumbnail image for Magie en de vrijheid van onderwijs

Op menige christelijke school worden op aandringen van ouders, bepaalde “magische” boeken, zoals Harry Potter, van de boekenlijst geschrapt. Deze praktijk beperkt zich niet tot streng gereformeerde scholen. Ook op een aantal open protestants-christelijke scholen komt de spreuk “Expelliarmus” niet in het vocabulaire van de leerlingen voor; althans, dat is de bedoeling. Deze praktijk stuit […]

3 reacties Lees verder →

Nogmaals: de BESte oplossing?

door Redactie 28/01/2015
Thumbnail image for Nogmaals: de BESte oplossing?

Bijna een jaar geleden schreven we op dit weblog over het kiesrecht voor de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba – de zogenaamde BES-eilanden – en over de invloed van Nederlanders in het Caribisch deel van Nederland op de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor toekenning van kiesrecht voor de eilandsraden aan niet-Nederlanders op […]

6 reacties Lees verder →

PrIVOcy: een liberaal-democractische blinde vlek

door Ingezonden 23/01/2015
Thumbnail image for PrIVOcy: een liberaal-democractische blinde vlek

Afgelopen jaar won onze minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten zijn vierde ‘Big Brother award’. Ditmaal had hij zijn nominatie onder andere te danken aan zijn wetsvoorstel ANPR (Automatische kentekenplaatherkenning) en het doordrukken van de bewaarplicht voor telecomgegevens. Het eerste wetsvoorstel regelt het bewaren van kentekengegevens van gecontroleerde weggebruikers en het tweede voorstel verplicht […]

4 reacties Lees verder →