Uncategorized

Klassenfoto versus Offerfeest

door JAdB 10/07/2017

De “klassenfoto-zaak” is er zo eentje in de categorie “Zwarte Piet”. Kokend bloed gegarandeerd dus. Twee kinderen vieren het Offerfeest, missen daardoor de klassenfoto, de ouders balen ervan, en stellen dat er is gediscrimineerd op grond van godsdienst. De klassenfoto had immers ook op een ander moment kunnen worden genomen. De kantonrechter is het daarmee […]

13 reacties Lees verder →

Hoe het toetsingsverbod niet werkt

door JAdB 03/12/2015
Thumbnail image for Hoe het toetsingsverbod niet werkt

Tijdens de afgelopen staatsrechtconferentie kreeg ik onderstaand foldertje in mijn handen gedrukt. Hoewel ik het opheffen van het toetsingsverbod een goed idee vind, is deze folder niet zo goed geslaagd. Laten we er eens naar kijken (link opent in een nieuw scherm). Wat direct opvalt is de lelijke formulering van de eerste zin. “Bent u […]

3 reacties Lees verder →

Federalist Papers no. 40 – On the Powers of the Convention to Form a Mixed Government Examined and Sustained

door JAdB 01/10/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 40 – On the Powers of the Convention to Form a Mixed Government Examined and Sustained

Was de convention wel bevoegd om een geheel nieuwe constitutie voor te stellen? Het korte antwoord: wat maakt het uit? Als de Amerikaanse staten een federale overheid wensen te vormen, moeten ze dat vooral doen, of het voorstel daarvoor nu door een een bevoegde conventie van prominente afgevaardigden is vastgesteld of door een toevallige, briljante passant, dat […]

0 reacties Lees verder →

Schoenmaker blijf bij je leest!

door IvorenToga 08/07/2014
Thumbnail image for Schoenmaker blijf bij je leest!

Na de reactie van collegablogger en strafpleiter Peter Plasman op mijn blog over de liegende verdachte nu mijn respons op zijn column over de verklaringsvrijheid van de verdachte, als de media diens beeld en geluid opnemen. De situatie die Plasman beschrijft, is een typisch gevolg van het hardnekkige misverstand dat de voorzitter van een strafzitting […]

1 reactie Lees verder →

Kan die vuilniszak ook mee?

door IvorenToga 17/06/2014
Thumbnail image for Kan die vuilniszak ook mee?

Het is een ochtend in mei. In mijn agenda staat “PR GPS ECO CVOM”: een zitting van de economische politierechter met digitale dossiers, aangeleverd door de landelijke organisatie van het OM. Dat betekent dat ik vooral met vuilniszakken te maken krijg. Zijn ze niet op het verkeerde moment op straat gezet? Zijn ze niet ten […]

2 reacties Lees verder →

Boekreview: Korte uitleg van de Grondwet

door JAdB 03/04/2014
Thumbnail image for Boekreview: Korte uitleg van de Grondwet

Het tweehonderdjarig bestaan van de Grondwet is door Leenknegt en Hirsch Ballin aangegrepen om een boek te publiceren waarin de Grondwet artikelsgewijs wordt uitgelegd (dat men zich kan afvragen of de Grondwet echt precies 200 jaar bestaat, bijvoorbeeld omdat we in 1798 de Staatsregeling al kenden, is een kwestie waar de auteurs in het voorwoord […]

6 reacties Lees verder →

Natuurgenezeres ook in hoger beroep veroordeeld tot celstraf

door LD 02/03/2014
Thumbnail image for Natuurgenezeres ook in hoger beroep veroordeeld tot celstraf

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een natuurgenezeres tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden veroordeeld wegens het opzettelijk benadelen van de gezondheid van een van haar patiënten. Het 39-jarige slachtoffer kwam als gevolg van het handelen van de natuurgenezeres te overlijden, zo oordeelt het hof in navolging van een eerder vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland. […]

0 reacties Lees verder →

Drink als een prins!

door JAdB 19/02/2014

Wetgeving kan ineffectief zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het rookverbod: dat wordt beperkt nageleefd. Er is kennelijk te weinig draagvlak voor onder horecaondernemers en gasten; en de uitvoeringslasten voor de overheid zijn te hoog waardoor toezicht nauwelijks plaatsvindt. De vraag is of zoiets ook voor de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholverkoop zal gaan gelden. De […]

0 reacties Lees verder →

Technische problemen opgelost

door Redactie 23/09/2013
Thumbnail image for Technische problemen opgelost

Zoals u gemerkt zult hebben, heeft dit weblog afgelopen weekend te maken gehad met flinke technische problemen. Deze zijn gelukkig weer verholpen. Excuses voor het ongemak.

0 reacties Lees verder →

Waartoe dient artikel 3:3 Awb eigenlijk nog? Een casus.

door Ingezonden 22/05/2013
Thumbnail image for Waartoe dient artikel 3:3 Awb eigenlijk nog? Een casus.

In het Drentse dorp Buinen betrekt een nieuwe inwoner een huisje dat is gelegen aan de voormalige N.O.L.S. spoorbaan, die Zwolle met Delfzijl verbond. Het bijzondere aan het stukje spoorbaan is dat het laaggelegen is en voorzien van een twee meter hoger gelegen werkpad (het zogenoemde “Spoorpad”) ten westen van die spoorbaan, dat nog vrijwel […]

17 reacties Lees verder →