Rechtbank: cessieovereenkomsten SP zijn nietig

Hoogleraar staatsrecht Elzinga noemde de cessieconstructies van de SP "staatsrechtelijk ondeugdelijk". Zijn oordeel wordt nu gedeeld door de Rechtbank Midden-Nederland. Die bepaalde namelijk dat de cessieovereenkomsten nietig zijn wegens strijd met de openbare orde.

Rechtbank: cessieovereenkomsten SP zijn nietig Rechtbank: cessieovereenkomsten SP zijn nietig

Is de rechtsstaat een linkse hobby?

‘Rechtse plannen niet rechtsstatelijk,’ zo vatte Mr. Online het advies van de Commissie Rechtsstatelijkheid van de Advocatenorde niet ten onrechte samen. Heeft de Commissie inderdaad gewoon een nieuwe stok gevonden om de populistische hond te slaan? Hoe komt zij eigenlijk aan haar definitie van wat de rechtsstaat vereist?

Is de rechtsstaat een linkse hobby? Is de rechtsstaat een linkse hobby?

Staatsraad Teeven: Liberale vriendjespolitiek of constitutioneel Stockholmsyndroom?

Fred Teeven gaat, naar verluidt, naar de Raad van State. Na de benoeming van Gerard Roes en de eerdere benoeming van minister Donner als vice-president is het de derde keer dat de benoemingsprocedure van de Raad van State onder vuur ligt. (foto: Jungpionier)

Staatsraad Teeven: Liberale vriendjespolitiek of constitutioneel Stockholmsyndroom? Staatsraad Teeven: Liberale vriendjespolitiek of constitutioneel Stockholmsyndroom?

Staatsrecht in verkiezingstijd: non-discriminatie

Bijna alle politieke partijen doen voorstellen doen om ongelijke behandeling en discriminatie te bestrijden. Wat kunnen we daar zoal van verwachten? En welke impact zullen de diverse voorstellen hebben voor aanpassing van artikel 1 van de Grondwet? Janneke Gerards analyseert.

Staatsrecht in verkiezingstijd: non-discriminatie Staatsrecht in verkiezingstijd: non-discriminatie

Samenstelling Staatscommissie-Remkes bekend

De man die in praktisch alle kamers van het Huis van Thorbecke het rookverbod heeft geschonden wordt de nieuwe founding father. Johan Remkes (VVD) gaat de staatscommissie leiden die onze parlementaire democratie moet doorlichten.

Samenstelling Staatscommissie-Remkes bekend Samenstelling Staatscommissie-Remkes bekend

Verkiezingswatch met Wim Voermans #0

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 experimenteert Publiekrecht en Politiek met verfilmd commentaar van Wim Voermans. Naar goed staatkundig gebruik wordt het volk toegesproken vanaf een balkon, ook als het koud is.

Verkiezingswatch met Wim Voermans #0 Verkiezingswatch met Wim Voermans #0

Of toch liever loten?

door GB 04/03/2017
Thumbnail image for Of toch liever loten?

Koning Willem-Alexander vult er zijn feestdis mee en volgens Van Reybrouck is het de democratische weg voorwaarts: niet kiezen maar loten. Als ‘het volk’ zichzelf om feitelijke redenen toch door een afvaardiging moet laten besturen, laat de selectie dan aselect zijn. Geen stelsel zo democratisch is als dat waar de willekeurige burger aan de macht […]

4 reacties Lees verder →

Formatie 2017: voorbeschouwing

door GB 03/03/2017
Thumbnail image for Formatie 2017: voorbeschouwing

De voorbeschouwing op de formatie is begonnen! Het Montesquieu Instituut verzamelde vier old boys aan de borreltafel om de relevante staatsrechtelijke kwesties alvast te benoemen. Waar moeten we op letten, straks vanaf 16 maart? Op de rol van de Koning. Alexander van Kessel, een van de rapporteurs over de formatie van 2012, stelde dat destijds […]

0 reacties Lees verder →

Staatsrecht in verkiezingstijd: is onze privacy in goede handen?

door JHG 02/03/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: is onze privacy in goede handen?

Vrijwel alle politieke partijen lijken onze privacy belangrijk te vinden: ze maken er een speerpunt van in hun verkiezingsprogramma’s. Ze zijn het erover eens dat bedrijven (vooral banken!) beter gecontroleerd moeten worden om misbruik en ‘uitbuiting’ van gegevens te voorkomen. Veel minder eenstemmigheid is er als het gaat om gegevensverzameling door de overheid. Denk aan […]

0 reacties Lees verder →

Nederland dekoloniseerde nooit echt

door DJE 28/02/2017
Thumbnail image for Nederland dekoloniseerde nooit echt

Op 16 februari 2017 promoveerde Ryϛond Santos do Nascimento aan de Universiteit van Aruba, na eerder (16 december 2016) op hetzelfde geschrift te zijn gepromoveerd in Groningen. Het resultaat van dit ‘double doctorate’ is een kloek en opmerkelijk boek over de grondslagen van het Koninkrijk der Nederlanden. De auteur verdedigt de stelling dat het Statuut […]

0 reacties Lees verder →

Staatsrecht in verkiezingstijd: weerbare democratie

door Ingezonden 27/02/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: weerbare democratie

De Nederlandse democratische rechtsstaat moet zich volgens sommige partijen ‘weerbaar’ opstellen om zijn grondwaarden actief te beschermen en antidemocratische groeperingen geen kans te geven om voet aan de (politieke) grond te krijgen in Nederland. Zo stelt het CDA in zijn verkiezingsprogramma: “We gaan onze democratie en rechtsstaat weerbaar maken tegen personen en organisaties die hen […]

0 reacties Lees verder →

Rechtbank: cessieovereenkomsten SP zijn nietig

door Redactie 24/02/2017
Thumbnail image for Rechtbank: cessieovereenkomsten SP zijn nietig

Staatsrechtprofessor Douwe Jan Elzinga haalde onlangs op dit weblog weer eens flink uit naar de Socialistische Partij (SP). De partij verplicht volksvertegenwoordigers en bestuurders hun recht op bezoldiging, schadeloosstelling of vergoeding aan de partij over te dragen. Overheden betalen vervolgens rechtstreeks aan de partij uit. “Staatsrechtelijk ondeugdelijk”, aldus Elzinga, die al jaren strijd voert tegen […]

0 reacties Lees verder →

Verkiezingswatch met staatsrechtgeleerden #4

door Redactie 23/02/2017
Thumbnail image for Verkiezingswatch met staatsrechtgeleerden #4

De verkiezingen van 15 maart worden belangrijk. Ook voor een hele serie voorstellen om de Grondwet te wijzigen. Die zijn al in een zoganaamde ‘eerste lezing’ aangenomen, maar nu moet officieel de kiezer zijn mening nog geven. Staatsrechtdocent Hansko Broeksteeg van de Radboud Universiteit legt uit hoe dat zit.

0 reacties Lees verder →

Wijziging Rgbv en het doorploegen van verdragen

door Ingezonden 23/02/2017
Thumbnail image for Wijziging Rgbv en het doorploegen van verdragen

Op 14 februari behandelde de Eerste Kamer het voorstel van VVD-Kamerlid Joost Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Rgbv). Zijn voorstel werd zonder stemming aangenomen. Wat mij betreft een goede zaak, maar Taverne zei wel iets merkwaardigs. De wijziging betreft artikel 2 Rgbv. Daarin komt een informatieplicht te staan: ‘Bij de voorlegging […]

0 reacties Lees verder →

Driemanschap adviseert Staatscommissie

door GB 22/02/2017
Thumbnail image for Driemanschap adviseert Staatscommissie

Drie mannen lopen in lange regenjassen langs de Hofvijver. Ze zetten hun kraag op en kijken bezorgd. Dat zijn ze ook. Over de politieke situatie van ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over het tanende vertrouwen van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid van de Grondwet. Over […]

0 reacties Lees verder →

Staatsrecht in verkiezingstijd: voltooid leven

door JHG 20/02/2017
Thumbnail image for Staatsrecht in verkiezingstijd: voltooid leven

De aankomende verkiezingen gaan onder andere over het recht op hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’. Het is een onderwerp dat de afgelopen jaren veel politieke en maatschappelijke belangstelling heeft genoten. Al in 1991 pleitte Huib Drion ervoor om oudere mensen die niet meer willen leven, de mogelijkheid te geven om hun leven op een waardige […]

0 reacties Lees verder →