Verslag voorstel-Halsema vastgesteld

door GB op 25/10/2010

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verslag uitgebracht in de tweede lezing van het voorstel Halsema. Van de zijde van de SP, de CU, de PvdD, GL en PVV zijn geen nadere vragen gesteld. We gaan er dan gemakshalve dan ook maar vanuit dat dit een blijk is van hun voortzetting van hun instemming met het voorstel tijdens de eerste lezing.

In de bijdrage van het CDA worden de belangrijkste tegenargumenten uiteraard weer eens opgewarmd, dit keer onder verwijzing naar de naar Senator Dölle in de Eerste Kamer. De PvdA is positief ( ‘wederom met instemming kennis genomen’), en dat correspondeert met het verkiezingsprogramma waar de leden van de PvdA fractie op verkozen zijn. De vraag is dan: wat gaat de VVD doen? Als zij namelijk terugkeren op hun schreden en tegen zijn, dan is het spelletje meteen voorbij. Met 52 stemmen tegen haalt het voorstel niet de in tweede lezing vereiste twee derde meerderheid in de Tweede Kamer. 

Als we de bijdrage van de VVD-fractie wegen, dan valt in ieder geval een positieve grondhouding op. Het anomalie argument (de rechter mag formele wetten al wel toetsen aan verdragen en mag lagere regelgeving al wel toetsen aan de Grondwet) vormt daarvoor een belangrijke bouwsteen. Ook wijzen de liberalen op hun aanpassingsvoorstellen uit de eerste lezing, die door Halsema zijn overgenomen. Hun enige zorgen lijken te zitten in de gevolgen van de gekozen ‘gespreide toetsing’ en bij het ‘primaat van de wetgever’ in algemene zin. Hoe blijft de rechtseenheid bewaard en hoe houden we de rechter in zijn hok?  

Bij D66 hebben ze kennelijk net het klasje Wetgevingskwaliteit afgerond, want die leden vragen ze naar de financiele complicaties van het voorstel. Ongetwijfeld is dat een ‘algemeen aandachtspunt’ bij de beoordeling van wetten. Maar het wordt nog een hele kluif voor Halsema om daar iets zinnigs over te zeggen.

Het voorstel leeft in ieder geval nog!

Vorige post:

Volgende post: